in ,

KPSS/Vatandaşlık Test-1

 • Soru

  Başkanlık sistemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alabilir.
  • Kuvvetlerin sert ayrılığına dayanır.
  • Yürütme monist yapıdadır.
  • Başkanı doğrudan halk seçer.
  • Yasama organı başkanı görevden alamaz.
 • Soru

  Aşağıdaki ülkelerden hangisi başkanlık sistemini uygulamamaktadır?

  • Arjantin
  • Venezuela
  • Brezilya
  • Fransa
  • Ermenistan
 • Soru

  Aşağıdaki ülkelerden hangisi federal devlet değildir?

  • Rusya
  • Avusturya
  • Venezuela
  • İspanya
  • ABD
 • Soru

  1 ayda özürsüz veya izinsiz toplam 5 birleşime katılmayan milletvekili Ramazan’ın, milletvekilliğinin düşürülebilmesi için gerekli oy çoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

  • Toplantıya katılanların salt çoğunluğu
  • Üye tam sayısının salt çoğunluğu
  • Üye tam sayısının 2/3’ü
  • Üye tam sayısının 3/5’i
  • Toplantıya katılanların 2/3’ü
 • Soru

  400 milletvekilinin katıldığı bir oturumda, milletvekili Engin’in dokunulmazlığının kaldırılabilmesi için gerekli olan asgari oy sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  • 139
  • 184
  • 201
  • 276
  • 330
 • Soru

  I. Soru önergesi verme
  II. Kanun teklifi verme
  III. Gensoru önergesi verme
  Yukarıdakilerden hangileri en az 1 milletvekili tarafından gerçekleştirilebilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Geçici Bakanlar Kurulu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • TBMM seçimlerinin başlangıç tarihinden 3 gün önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları görevden çekilir.
  • TBMM’nin seçimleri yenileme kararı alması hâlinde kararın verilmesinden itibaren 5 gün içindeAdalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları görevden çekilir
  • Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenilemesi hâlinde Bakanlar Kurulunun tamamı çekilir.
  • Geçici Bakanlar Kurulu için yapılacak güven oylamasında toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu yeterlidir.
  • Cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesi hâlinde geçici Bakanlar Kuruluna siyasi partilerden alınacak üye sayısını TBMM başkanı belirler.
 • Soru

  Meclis soruşturması yürütecek olan komisyon kaç milletvekilinden oluşur?

  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 55
 • Soru

  Nisan 2016’da göreve gelen Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya, aşağıdakilerden hangisinin kararıyla atanmıştır?

  • Bakanlar Kurulu
  • TBMM
  • Maliye Bakanlığı
  • Ekonomi Bakanlığı
  • Başbakan
 • Soru

  Türk Medeni Kanununa göre pek önemli bir sebebin varlığı ile kişi kaç yaşını doldurmuş olması şartıyla hâkim kararıyla evlenebilir?

  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir