in ,

KPSS/Vatandaşlık Deneme-1

 • Soru

  Ulaşılması hedeflenen, olan değil olması amaçlanan adalet duygularına en yakın hukuk tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Tarihi hukuk
  • Pozitif hukuk
  • İdeal hukuk
  • Mevzu hukuk
  • Daimi hukuk
 • Soru

  I. 16 yaşının tamamlanmış olması
  II. Küçüğün isteğinin olması
  III. Küçüğün menfaatini gerektiren durum olması
  Yukarıdakilerden hangileri mahkeme kararıyla ergin kılınma için aranan şartlar arasında yer alır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • II ve III
 • Soru

  Vatandaşlar arasında herhangi bir fark aranmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  • Genellik
  • Kanunilik
  • Eşitlik
  • Adalet
  • Güvenlik
 • Soru

  I. Toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkı
  ll. Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi
  lll. Gençliğin korunması
  Yukarıda verilenlerden hangileri çekirdek haklar arasında yer alır?

  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  Aşağıda verilenlerden hangisi 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte TBMM’nin görev ve yetkileri arasına eklenmiştir?

  • Para basılmasına karar vermek
  • Genel af ilan etmek
  • Özel af ilan etmek
  • Kamu Başdenetçisini seçmek
  • Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçmek
 • Soru

  1982 Anayasası’na göre cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönünceye kadar, aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır?

  • TBMM başkanı
  • Anayasa Mahkemesi başkanı
  • Yargıtay cumhuriyet başsavcısı
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Genelkurmay başkanı
 • Soru

  I. 40 yaşını doldurmuş olmak
  II. Daha önce cumhurbaşkanı seçilmemiş olmak
  III. Milletvekili olmak
  Yukarıdakilerden hangileri cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri arasında yer almaz?

  • Yalnız III
  • I ve II
  • I ve III
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  I. İktidar Partisi Meclis Grubu
  II. Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu
  III. Cumhurbaşkanı
  IV. TBMM üye tam sayısının beşte biri
  Yukarıda verilenlerden hangileri Anayasa değişiklikleri için “Anayasa Mahkemesi”ne iptal davası açabilmektedir?

  • I ve IV
  • I, II ve III
  • III ve IV
  • II, III ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru

  T.C. 1982 Anayasası, “2017 Anayasa Değişikliği”ne göre, aşağıda verilenlerden hangisi “Hakimler ve Savcılar Kurulu” için doğru bir ifade değildir?

  • HSK 13 üyeden oluşur.
  • Üyelerinin 4’ünü Cumhurbaşkanı, 7’sini ise TBMM seçer.
  • Seçilen üyeler 1. sınıf adli ve idari hakim savcılar, Danıştay üyeleri, Yargıtay üyeleri, hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından gelmektedir.
  • Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkün değildir.
  • Meslekten çıkarma dışındaki kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.
 • Soru

  Çocuğundan yaşlısına hayatımızın her anında; anılarımızın içerisinde yer bulan, yaptığı her işle adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran, “Hababam Sınıfı”, “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynayan, Ocak 2019 tarihinde kaybettiğimiz, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu kimdir?

  • Münir Özkul
  • Dinçer Çekmez
  • Itır Esen
  • Ayşen Gruda
  • Tarık Akan
 • Soru

  Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan, tenis benzeri, tüytop olara olarakta isimlendirilen spor dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Kriket
  • Squash
  • Badminton
  • Golf
  • Hentbol
 • Soru

  Millet ve hürriyet kavramlarını “Türk Edebiyatı”na işleyen, “Vatan şairi” olarak adlandırılan, Genç Osmanlı hareketi mensubu, yazar ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

  • İbrahim Şinâsî
  • Mehmet Âkif Ersoy
  • Abdülhak Hamit Tarhan
  • Namık Kemal
  • Tevfik Fikret
 • Soru

  Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde; “Deniz kıyısında olup iki tarafı deniz, kuzey tarafı karadeniz, doğu yönü Akdeniz ve güney tarafı Ayasofya Camii’dir ki iki deniz arasında kurulmuş adeta bir şehirdir” şeklinde bahsettiği Osmanlı sarayı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Cırağan sarayı
  • Beylerbeyi sarayı
  • Dolmabahçe sarayı
  • Yıldız sarayı
  • Topkapı sarayı
 • Soru

  2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri kapsamında, “Tarih” alanında aşağıdaki isimlerden hangisine ödül verilmiştir?

  • Halil Berktay
  • Namık Kemal Zeybek
  • Mehmet İpşirli
  • Murat Bardakçı
  • İlber Ortaylı
 • Soru

  2019 Yılı “Avrupa Kültür Başkent”i olarak ilan edilen şehir/ülke aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • Valetta (Malta) – Leeuwarden (Hollanda)
  • Valetta (Malta) – Matera (İtalya)
  • Plovdiv (Bulgaristan) – Matera (İtalya)
  • Leeuwarden (Hollanda) – Valetta (Malta)
  • Galway (İrlanda) – Rijeka (Hırvatistan)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir