in , ,

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular-2

 • Soru

  l. Tarım
  II. İnşaat
  III. Hizmet
  IV. Sağlık
  Türkiye’de istihdam alanlarının hangi ikisinde, kalifiye olmayan işgücü en fazla kullanılmaktadır?

  • l ve II
  • l ve III
  • l ve IV
  • II ve IV
  • III ve V
 • Soru

  Türkiye’de serbest piyasa kuralları içerisinde özel ve kamu kuruluşları arasındaki uyuşmazlıklarla ilgilenmek ve piyasadaki tekelleşmeyi önlemek, aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi kapsamındadır?

  • Merkez Bankası’nın
  • Hazine Müsteşarlığının
  • Sermaye Piyasası Kurumu’nun
  • Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın
  • Rekabet Kurulu’nun
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasına göre, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

  • Savaş ilanına karar vermek
  • Yasaların iptali için yapılan başvuruları görüşmek
  • Bakanları denetlemek
  • Kanun koymak ve gerektiğinde değiştirmek
  • Bütçe tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
 • Soru

  Seferberlik, uygulama alanı ve kapsamı bakımından iki gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi uygulama alanı bakımından seferberlik türüdür?

  • Topyekün seferberlik
  • Silahlı Kuvvetler Seferberliği
  • Sanayi Seferberliği
  • Genel Seferberlik
  • Mal ve Hizmet Seferberliği
 • Soru

  l. Nükleer silahlar
  II. Biyolojik silahlar
  III. Kimyasal silahlar
  Bu üç önemli silah aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile ifade edilmektedir?

  • NBM
  • ABN
  • NBS
  • NBC
  • Fizyon
 • Soru

  l. İl Seçim Kurulu
  II. Bakanlar Kurulu
  III. Milli Güvenlik Kurulu
  IV. Anayasa Mahkemesi
  1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin gelir ve giderlerinin denetimini yukarıdakilerden hangisi yapmaktadır?

  • l ve II
  • II ve III
  • III ve lV
  • Yalnız ll
  • Yalnız IV
 • Soru

  l. Diyanet İşleri Bakanlığı
  II. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
  III. Devlet Denetleme Kurulu
  1982 Anayasası’nda düzenlenmiş kurumlardan biri yukarıdakilerden hangisi değildir?

  • Yalnız lV
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve II
  • II ve IV
 • Soru

  l. Avrupa insan Hakları Mahkemesi
  II. Avrupa Parlamentosu
  III. Avrupa Güvenlik Konseyi
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince yukarıdakilerden hangisine kişiler bireysel başvuru yapabilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Subaylara verilen rütbelerden biri değildir?

  • Tümamiral
  • Koramiral
  • Tuğamiral
  • Tuğgeneral
  • Oramiral
 • Soru

  l. Marşı İstiklal Marşı’dır.
  II. TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılması
  III. Dilinin Türkçe olması
  1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez” maddeleri vardır. Yukarıdakilerden hangisi bunlar arasında yer alır?

  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
 • Soru

  l. Milletvekilleri seçildikleri bölgenin temsilcisidirler.
  II. Milletvekilleri oy verenlerin temsilcisidir.
  III. Milletvekilleri tüm milletin temsilcisidir.
  Milletvekillerinin temsil durumlarıyla ilgili 1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  l. Meclis Başkanı
  II. Geçici Başbakan
  III. Görevde bulunan Meclis Başkanı
  TBMM seçim dönemi dolmadan seçimin yenilenmesine karar verdiği zaman, yeni meclis seçilene kadar Meclis’in yetkilerini yukarıdakilerden hangisi kullanır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l ve lll
 • Soru

  I. Bakanlardan biri
  II. Yerine görevlendireceği bir bakanlık görevlisi
  III. Başbakanlık müsteşarı
  1982 Anayasasına göre, açık olan bakanlıklardan izinli ya da özürlü bakana aşağıdakilerden hangisi geçici bir süreyle vekalet etme yetkisine sahiptir?

  • Yalnız lll
  • Yalnız ll
  • Yalnız l
  • ll ve lll
  • l ve lll
 • Soru

  Türkiye’nin de taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunların yaptırım güçleri vardır. Buna göre Türkiye, taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereğince aşağıdakilerden hangisinin zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir?

  • Avrupa Parlamentosu
  • Birleşmiş Milletler Adalet Divanı
  • Uluslararası para fonu
  • Avrupa Konseyi
  • Avrupa insan Hakları Mahkemesi
 • Soru

  l. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi
  II. Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlerin yargı denetimine açık olması
  III. Yasama-yürütme-yargı işlerinin tek elden yürütülüyor olması
  Türk Türk parlamenter sisteminin yukarıda verilen özelliklerinden hangisi doğrudur?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir