in , ,

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular-1

 • Soru

  İdari vesayet ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  • İdarenin bütünlüğü ilkesinin
  • Kamu idarelerinin özerkliğinin korunması ilkesinin
  • Yetki genişliği ilkesinin
  • Merkezden yönetim ilkesinin
  • Yerindelik denetimi ilkesinin
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılabilecek belgelerden biri değildir?

  • Pasaport
  • Pasavan
  • Nüfus kayıtları
  • Nüfus cüzdanı
  • Seyahat vesikası
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin görevlilerinden biri değildir?

  • İl idare şube başkanı
  • Kaymakam
  • Köy muhtarı
  • İl idari kurulu üyesi
  • İlçe idare kurulu üyesi
 • Soru

  Aşağıdakilerin hangisinde ilk kez birden çok siyasal parti yer almıştır?

  • 1950 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde
  • 1961 Anayasası’nın halkoyuna sunulmasında
  • Birinci Büyük Millet Meclisi seçimlerinde
  • 1927 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde
  • 1946 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde
 • Soru

  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, aşağıdaki mali kurumlardan hangisinin gözetim ve denetimi altında çalışır?

  • T.C. Merkez Bankası
  • Türkiye Bankalar Birliği
  • Maliye Bakanlığı
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • Hazine Müsteşarlığı
 • Soru

  Sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumunda çıkarılabilecek kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • Resmi Gazete’de yayımlanmaları gerekmez.
  • Bir yetki kanununa dayanması gerekmez.
  • Bakanlar Kurulu’nca Danıştay’ın incelemesinden geçirildikten sonra çıkarılabilir.
  • Temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenleme yapamaz.
  • TBMM’nin onayına sunulmasına gerek yoktur.
 • Soru

  Bir kişinin, canına veya malına yönelik yapılan saldırılara kaşı kendini savunmasına hukuk dilinde ne denir?

  • Zor kullanma
  • Meşru müdafaa
  • Savunma
  • Gayrı meşru savunma
  • Cebri saldırı
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na göre, “Sosyal ve ekonomik haklar” bölümünde yer almıştır?

  • Seçme ve seçilme hakkı
  • Seyahat hakkı
  • Haberleşme hakkı
  • Sendika kurma hakkı
  • Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
 • Soru

  Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Birleşmiş Milletler teşkilatında veto hakkına sahiptir?

  • Belçika
  • Japonya
  • Çin
  • İspanya
  • Almanya
 • Soru

  Laiklik ilkesi, hangi yıl anayasada yapılan değişiklikle yer almıştır?

  • Anayasada 1937’de yapılan değişiklikle
  • Anayasada 1924’te yapılan değişiklikle
  • Anayasada 1928’de yapılan değişiklikle
  • 1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
  • Anayasada 1946 yapılan değişikle
 • Soru

  Aşağıdaki devletlerden hangisi, dünyanın en zengin ve en gelişmiş sekiz ülkesi içerisinde yer almaktadır?

  • Hollanda
  • İspanya
  • Belçika
  • Macaristan
  • Rusya
 • Soru

  Türkiye’de halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisiyle belirler?

  • Güven oylamasıyla
  • Seçimle
  • İki dereceli seçim sistemiyle
  • Halk oylamasıyla
  • Gensoru yoluyla
 • Soru

  Türkiye’de üniversite rektörleri, hangi makam tarafından atanır?

  • Bakanlar Kurulu
  • Başbakan
  • Milli Eğitim Bakanı
  • Cumhurbaşkanı
  • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı
 • Soru

  1982 Anayasası’na göre, yeni bir ilin kurulması aşağıdaki kurumlardan hangisinin alacağı kararla gerçekleşebilir?

  • Bakanlar Kurulu’nun
  • Cumhurbaşkanlığı’nın
  • TBMM’nin
  • Anayasa Mahkemesi’nin
  • İçişleri Bakanlığı’nın
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan seçimle göreve gelen yöneticilerden biri değildir?

  • Muhtarlar
  • İl Genel Meclis Üyeleri
  • İl Özel İdare Meclisi Üyeleri
  • Belediye Başkanları
  • Valiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir