in ,

KPSS/Türkçe Sözcükte Anlam Test-2

 • Soru

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

  • Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
   Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
  • İnsanlar dalgasına tutulmuş bir gemiyim!
   Sağa sola sallanıp, bakın, çırpınıyorum;
  • Hey göklere duman durmuş dağlar hey
   Değirmenin üstü her gün yel olmaz
  • Şimdi tarlalarda güneş vardır.
   Karlar donmuştur otların uçlarında.
  • Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
   Seyir defterini başkası yazsın.
 • Soru

  Olağanüstü doğası, Karadeniz’deki kıyıları, insana yaşama mutluluğu aşılayan mimari dokusu ve saflık tüten özgün lezzetleri ile ziyareti fazlasıyla hak ediyor Kastamonu.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamdaşı kullanılmamıştır?

  • Fikri Bey, yine orijinal düşüncelerinden birisini hayata geçirmiş.
  • Bedri Rahmi, tablolarının büyük kısmında renkli tabiat manzaralarına yer verir.
  • Köyümüzün sahilde olmasının son yıllarda yararını değil, zararını görür olduk.
  • Kendine has yapısıyla pek çok güzelliği barındırıyor Taraklı.
  • Kırk yılda bir ayağına gelir insanın, kimi fırsatlar
 • Soru

  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

  • O çay ağır akar, yorgun mu bilmem
  • Geceleyin bir ses böler uykumu
  • Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna
  • Yaslı dağlar, yüzü gülmeyen dağlar!
  • Hani o gezmeler kırda denizde?
 • Soru

  Kültüre, sanata, eğitime (l)meraklıdır (ilgi duyar) Beşiktaş Çarşısı. Kitapçılarından anlaşılacağı üzere okuyanı, yazanı sever. Üniversitelerden gelip sokaklarına karışan gençleri (ll)el üstünde tutar (değer verir). Anaç ruhuyla onlara konaklama, çalışma, eğlenme (lll)imkânı sunar (fırsatı sağlar). Yeni yeteneklere, sanatçılara alkışıyla (lV)destek olur (ayrıcalık sunar). İçinde küçük sahneler olan restoranlardaki konserler, stand-up gösterileri ve tiyatro oyunları günlere (V)keyif katar (eğlenceli hâle getirir).
  Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen sözün anlamını taşımamaktadır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Günümüzde Moğolların büyük bir kısmı şehirde yaşasa da yarı göçebe yaşam tarzı kentsel bölgelerin dışında varlığını sürdürüyor. Bozkırlarda hayat; at, büyükbaş, deve, koyun ve keçi yetiştiriciliği üzerine kurulu. Atlar bu ülkede insanın en değerli varlığı olarak kabul ediliyor binlerce yıldır. Şehir dışında ana ulaşım aracı olarak kullanılmasının yanı sıra avcılık, iş ve eğlence alanlarında da başrol atların. İnsanlara hem gelir hem yiyecek hem de içecek sağlıyor atlar.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözlerden herhangi birinin yerine kullanılamaz?

  • yanında
  • asıl görev
  • sağlanıyor
  • devam ettiriyor
  • hayat şekli
 • Soru

  “Geniş” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde nitel anlamda kullanılmıştır?

  • Biraz geniş bir ev tutsak daha iyi olacak sanırım.
  • Yeni stadyum için çok geniş bir alan belirlenmiş
  • Daha geniş bir açıdan golün tekrarını izlemek lazım.
  • Bu kadar geniş bir piknik alanı daha önce görmedim.
  • Biraz geniş düşünmek, insanın fikir ufkunu açar.
 • Soru

  Peter Pan, çocuk öykülerinin gelmiş geçmiş en (l)ünlü kahramanlarından biri. 20. yy.ın başında yaratılan bu karakter; (ll)haşarı, asla büyümeyen, peri tozuyla harika düşüncelerin karışımı sayesinde uçabilen yaramaz mı (lll)yaramaz bir çocuk. Çocukluğun (lV)tasasızlığı, (V)oyunbazlığı ve özgürlüğünün bedenlenmiş hâli bir bakıma. O yüzden de her yeni neslin çocuklarından büyük ilgi görüyor.
  Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

  • I ve II.
  • I ve IV.
  • II ve III.
  • III ve V.
  • lV ve V.
 • Soru

  I. O sanatçımız, değerlendirmelerinde mümkün olduğunca yansız davranır.
  II. Bir eserin neleri irdelediği, hangi vurguları yaptığı eleştirmenlerce çok önemlidir.
  III. Kimi şairler, hayat karşısında tarafsız kalır; okura da bunu hissettirir.
  IV. Öz eleştiriden uzak bir sanatkârın gelişme ve geliştirme olasılığı çok düşüktür.
  V. Kemal Tahir, romanlarında dönemleri derinlemesine inceler.
  Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözler anlamca ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

  • Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
  • Az veren candan, çok veren maldan.
  • Bin bilsen de bir bilene danış
  • İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
  • Danışan dağları aşmış, danışmayan yolu şaşmış.
 • Soru

  I. Bu iş beni iyiden iyiye yordu.
  II. Seninle bu konuyu enikonu konuşmamız lazım.
  III. Adam, malvarlığını günden güne artırıyor.
  IV. Hiç olmazsa bir kelam etseydik, dinleseydin.
  V. Çocuk, derslerinin gittikçe daha iyiye gittiğini söyledi.
  Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözler anlamca ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisinin anlamdaşı yoktur?

  • Osmanlıda hekimler, çok kapsamlı bir eğitimden geçirilirdi.
  • Buranın büyülü havasına kapılalı tam otuz yıl olmuş.
  • Ağaçlı ve sık çalılardan oluşan zorlu bir yürüyüş yolunu geçtik.
  • Şu karşıda duran kırmızı kazaklı çocuğa gidip sorabilirsin bunu.
  • Ülkemiz akarsularının debisi genelde bahar aylarında artar.
 • Soru

  “Çok” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamda kullanılmamıştır?

  • Bizim şanssızlığımız olsa gerek, çok kaba bir adama denk geldik.
  • Çok söz söylemekle haklı çıkacağını sanıyorsun ama yanılıyorsun.
  • Bu tatlının böyle çok malzemeyle yapıldığını bilmiyordum.
  • Bu telefonu alabilmek için çok para biriktirmen gerekiyor
  • Çok uzun bir tünelden geçip Giresun’a doğru devam ettik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir