in ,

KPSS/Türkçe Cümlede Anlam Test-2

 • Soru

  Aşağıdaki sözlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

  • Başarısızlık hayat menüsünün bir parçasıdır ve ben hiç yemek seçmem.
  • Hiç hata yapmamış kişi, yeni bir şey denememiştir.
  • Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir
  • Hataları saklamak, düzeltmekten daha çok acı verir.
  • Hatalardan daha büyük bir öğretmen yoktur.
 • Soru

  Hayat, satranca benzer; çok kez şah dersin fakat bir kere mat edersin.
  Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  • İnsan hayatı sürekli mücadelelerle geçer.
  • Başarı, kolay ulaşılacak bir yerde değildir.
  • İnsanın başarılı olmasında tesadüflerin de rolü vardır.
  • Başarı yolunda ufak kazalar meydana gelebilir.
  • Başarı, ısrarla kovalanırsa en sonunda yakalanır
 • Soru

  Başarı, çoğunlukla ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

  • Başarmak için kuvvetli bir başlangıç gerekmektedir.
  • Hiçbir başarıya rastlantılar sonucu ulaşılamaz.
  • Birlikte ulaşılan bir başarı kadar güzel hiçbir şey yoktur.
  • Başarı disiplinli bir çalışmanın ürünüdür.
  • Herkesin bıraktığı yerde devam etmek başarının yolunu açar.
 • Soru

  Ünlü bir şaire, şiirinin farklı anlamlar taşıyıp taşımadığı sorulduğunda “Şiirimin kaç okuyucusu varsa o kadar da anlamı vardır.” cevabını vermiştir.
  Ünlü şairin, verdiği cevapla anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

  • Şiirinin farklı okur kesimlerine hitap ettiği
  • Her okuyanın şiirden kendince anlamlar çıkardığı
  • Şiirinde anlamdan çok biçime önem verdiği
  • Şiirde anlam aramanın gereksiz olduğu
  • Şairin, şiirde birden çok mesaj verme kaygısında olduğu
 • Soru

  I. Şiir, yaraları sarmanın bir aracı olarak görülemez.
  II. Kim ki toplumu düzeltme aracı olarak şiiri kullanırsa başarısız olacaktır.
  III. Şiir bir düzen kurma aracı değil, gönül telini titreten bir sazdır.
  IV. Evrensel çağrılara kulak tıkayan bir şair eninde sonunda unutulup gidecektir.
  V. Bir şiiri zevk almak yerine ders almak için okumaya çalışmak şiirin ruhuna aykırıdır.
  Numaralanmış cümlelerden hangisi verdiği mesaj bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Işığın olduğu her yerde gölgeler de vardır.
  Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Gelişim için sürekli çalışmanın şart olduğu
  • Yapılan iyiliklerin kalıcı izler bırakacağı
  • İyilik ve güzelliğin olduğu yerde kötülük ve çirkinliğin de olabileceği
  • Değişimin olmadığı yere karanlığın hâkim olacağı
  • İnsan yaşamında her zaman güzel günlerin yaşanamayacağı
 • Soru

  Kimi insanlar vardır, iyiliksever görünür. Ama yaptığı iyiliği karşılıksız değil menfaat bekleyerek yapar.
  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlede verilmek istenen düşünceyi en iyi yansıtır?

  • Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
  • İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
  • El öpmekle ağız aşınmaz.
  • Ağzına bir zeytin verir, altına tulum tutar.
  • Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz
 • Soru

  I. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
  II. Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir.
  III. Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
  IV. Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.
  V. Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.
  Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca aynı doğrultudadır?

  • I ve II.
  • I ve IIl.
  • II ve IV.
  • IlI ve IV.
  • III ve V.
 • Soru

  Eleştirilmek istemiyorsan hiç iş yapma.
  Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  • Eleştirilmek, o kişinin bir şeyler yapmak için çabaladığını gösterir.
  • Eleştirmek için önce eleştirilmek gerekir.
  • Faydalı işler, beraberinde eleştiriyi getirebilir.
  • Yalnızca ölüler eleştirilmekten uzaktır.
  • Hiç çalışmayan kişi hiç konuşulmaz.
 • Soru

  Yüreğine seslenmediğiniz birinin beynine yapacağınız seslenmeler faydasızdır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen anlamca en yakındır?

  • Merhametten uzak insanların toplum tarafından sevilmesi zordur.
  • İnsanlar, sözle değil davranışlarıyla rol model olurlar.
  • En kötü iltifat en iyi eleştiriden daha çok etkilidir.
  • Nasihat sözle değil, tavırla olur.
  • Sizi sevmeyen birinin sizden öğreneceği hiçbir şey yoktur.
 • Soru

  Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.
  Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Düşünmek, insanın başkalarını daha kolay anlamasını sağlar.
  • Düşünce eyleme geçmediği sürece çözüm uzakta kalır.
  • Üzerinde uzlaşmaya varılan düşünce en doğru düşüncedir.
  • Özgün düşünceler ancak farklı düşüncelerin olduğu ortamlarda ortaya çıkar.
  • Düşünce birliği taşımayan topluluklar dağılmaya mahkûmdur.
 • Soru

  “İnsan, kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe yeni okyanuslar keşfedemez.”
  cümlesine anlamca en uzak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Büyük keşifler meraklı kafaların ürünüdür
  • Risk, insan için tüm kaygıların asıl sebebidir.
  • Dâhilere bu sıfatı kazandıran çılgınlık ve maceracılıklarıdır.
  • Hiç kimse yeni bir şeyler denemeden farklıya ulaşamaz.
  • Değişim için risk almak kaçınılmazdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir