in ,

KPSS/Tarih Türk-İslam Tarihi Test-4

 • Soru

  Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra artan el yaz ması kitap üretimine paralel olarak aşağıdaki sanat dallarının hangisinde artış olduğu söylenemez?

  • Hat
  • Tezhip
  • Cild
  • Fresk
  • Minyatür
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinde pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerini, üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevlidir?

  • Ulak
  • Silahtar
  • İğdişbaşı
  • Muhtesip
  • Camedar
 • Soru

  Nizamʼül-Mülkʼün Siyasetname adlı eserinin Türk İslam tarihindeki öneminin,
  I. yazarının Selçuklu devlet yönetiminde söz sahibi olması,
  II. devlet yönetimine ilişkin bilgiler vermesi,
  III. Türklerin İslamiyetʼi kabulünden sonra kendi türünde yazılan ilk eser olması
  durumlarından hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır?

  • Vasiti
  • İbn-i Heysem
  • Farabi
  • Ömer Hayyam
  • İbn-i Rüşt
 • Soru

  I. Kümbet
  II. Medrese
  III. Türbe
  Selçuklularda sultanlar, emirler ve büyük devlet adamları için yapılan anıt mezarlar yukarıdakilerden hangileridir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  • İltizam
  • Dirlik
  • Vakıf
  • Devşirme
  • Saliyane
 • Soru

  I. Belirli bir toprağın işlenmesi
  II. Atlı asker yetiştirilmesi
  III. Yargı işlerinin denetlenmesi
  Selçuklularda ikta sistemiyle yukarıdakilerden hangileri sağlanmıştır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. Utbî
  II. Yusuf Has Hacip
  III. Farabi
  İlk Türk-İslam Devletleri Döneminde yetişen yukarıdaki bilim adamlarından hangilerinin İslam ve Avrupa medeniyetinin gelişmesinde eserleriyle katkıları olmuştur?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. Cami
  II. Darüşşifa
  III. Medrese
  Yukarıdaki yapı türlerinden hangileri külliye de yer alır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. Cizye
  II. Haraç
  III. Öşür
  Yukarıdaki vergilerden hangileri Türk-İslam Devletlerinde yalnız Müslüman olmayanlardan alınan vergilerdir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir