in ,

KPSS/Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-8

 • Soru

  1889 yılında Moğolistan’ın Orhun Vadisinde bulunan Orhun Yazıtları çözümlendikten sonra aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile bilim dünyasına açıklanmıştır?

  • Türk Tarih Kurumu
  • Danimarka Kraliyet Bilim Akademisi
  • İngiltere Kraliyet Akademisi
  • Osmanlı Harbiye Nazırlığı
  • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
 • Soru

  Çin ziyareti sırasında yanında getirdiği rahiplerin etkisi ile Manihaizm inancını benimseyen ve Türk kültür yapısının değişmesine ortam hazırlayan Uygur hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Moyen – Çur
  • Bögü Kağan
  • İşbara Han
  • Kapgan Kağan
  • İstemi Yabgu
 • Soru

  Orta Asya’yı terk edip batıya göç eden ve zamanla Hristiyanlaşan Türk gruplarından hangisi millî kimliğini diğerlerine göre daha uzun süre korumuştur?

  • Tuna Bulgarları
  • Macarlar
  • Avarlar
  • Hunlar
  • Kumanlar
 • Soru

  Türk tarihinin yazarı bilinen ilk yazılı eserleri olan Orhun Kitabeleri günümüzde hangi devletin sınırları içerisinde yer alır?

  • Kazakistan
  • Kırgızistan
  • Özbekistan
  • Türkmenistan
  • Moğolistan
 • Soru

  Moğolların Türkleşmesinde etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Göktürkler
  • Uygurlar
  • Macarlar
  • Türgişler
  • Karluklar
 • Soru

  I. Nibelungen Destanı
  II. Gılgamış Destanı
  III. İgor Destanı
  Yukarıdaki destanlardan hangilerinin oluşmasında Türklerin etkili olduğu savunulabilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  Yapmış olduğu saldırılarla Sasani Devletinin yıpranmasına neden olan ve bu sayede Hz. Ömer’in Sasani Devleti’ni kolayca yıkmasına ortam hazırlayan, Türk tarihinin önemli lideri aşağıdakilerden hangisidir?

  • İstemi Yabgu
  • Bilge Kağan
  • Hazar Kağan
  • Mete Han
  • Tuğrul Bey
 • Soru

  İlk Türkoloji Kürsüsü aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

  • İngiltere
  • Macaristan
  • Fransa
  • Bulgaristan
  • Rusya
 • Soru

  I. Kamdu
  II. Yarmak
  III. Çav
  Yukarıdakilerden hangileri belli dönemlerde İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan paralara verilen adlardandır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  l- Oguş
  II. Urug
  lll. Budun
  IV. Bod
  V. İl
  İslamiyet Öncesi Türklerde sosyal ve siyasi yapılanma için kullanılan yukarıdaki kavramların küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  • l, ll, lll, lV, V
  • l, ll, lV, lll, V
  • ll, lll, l, lV, V
  • ll, lV, lll, l, V
  • lV, V, lll, ll, l
 • Soru

  Türk tarihinde pantolon, ceket, eyer ve üzengiyi kullanarak göçebe Türk kültürünü yaşayan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hunlar
  • İskitler
  • Başkırtlar
  • Eftalitler
  • Kartuklar
 • Soru

  I. Akhunlar
  II. Macarlar
  III. Hazarlar
  Kuzey Hindistan’da Türk kültür izlerine rastlanılmasında yukarıdaki devletlerden hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. Hunlar
  II. Göktürkler
  III. Hazarlar
  Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin ordu yapısı içerisinde ücretli askerler de yer almıştır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. İskitler
  II. Uygurlar
  lll. Göktürkler
  Yukarıdaki Türk devletlerinin hangilerinde “Ülke hanedanın erkek üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı dışında kadın hükümdarlar da tahta çıkmıştır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir