in ,

KPSS/Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-7

 • Soru

  I. Runik yazı çeşidindeki işaretler kullanılmıştır.
  II. Bütün Türk toplulukları ile ilgili bilgi vermektedir.
  III. Türklerde sosyal devlet anlayışının varlığını göstermektedir.
  Yukarıdakilerden hangileri Orhun Kitabelerinin genel özellikleri arasında yer almaktadır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslamiyet öncesi D Türk devletlerinde “meclis” olarak kullanılmaktaydı?

  • Tudun
  • Yarmak
  • Otağ
  • Kengeş
  • Bodun
 • Soru

  I. Yenisey Yazıtları
  II. Ergenekon Destanı
  III. Karabalgasun Yazıtları
  Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler Dönemi’ne ait eserlerdendir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  I. Atı evcilleştirmeleri
  II. Sürek avları düzenlemeleri
  III. Ülke topraklarının devletin malı sayılması
  Yukarıdakilerden hangileri Türklerin savaşçılık alanındaki gelişimlerine bir katkı sağlamamıştır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  I. Ordu yapılarının güçlenmesi
  II. Hükümdar çocukları arasında taht kavgalarının yaşanması
  III. Kurultayın geniş yetkilere sahip olması
  Türk devletlerinde ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilmesi yukarıdakilerden hangilerinin yaşanmasına neden olmuştur?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • l ve ll
  • l ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Uygurlar,
  I. resim,
  II. matbaa,
  III. mimari
  alanlarından hangilerinde ön plana çıkan çalışmalar yapmışlardır?

  • Yalnız l
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerindeki sosyal yaşantının özellikleri arasında bulunmamaktadır?

  • Kopuz eşliğinde şenlikler düzenlenmiştir.
  • Hayvancılık, göçebe yaşamın zorunlu uğraş alanı olmuştur.
  • Gelenek ve görenekler toplumun düzenini sağlamada etkili olmuştur.
  • Tarıma dayalı bir işçi sınıfı oluşmamıştır.
  • Kentlerin mimarisine önem verilmiştir.
 • Soru

  I. Süs eşyalarının yapılması
  II. Tarım ürünlerinin sulanması için kanallar açılması
  III. Göktürk ve Uygur alfabelerinin kullanılmaya başlanması
  Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yerleşik yaşama geçtiklerinin kesin kanıtları arasında yer almaktadır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Türk devletlerinde çadır sanatının yerini mimariye bırakması, aşağıdaki devletlerden hangisinin yaşam tarzındaki değişiklik ile gerçekleşmiştir?

  • Göktürkler
  • Uygurlar
  • Hunlar
  • Avarlar
  • Türgişler
 • Soru

  I. Atı evcilleştirmeleri
  II. Teşkilatlı yapı oluşturmaları
  III. Silah yapımında usta olmaları
  Türklere ait yukarıdaki uygulamalardan hangileri Türklerin farklı yerlere göç etmelerini ve bu yerlerde egemenlik kurmalarını kolaylaştırmıştır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • l ve ll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Orta Asya’daki Türk devletlerinde,
  I. şölenlerin yapılması,
  II. ikili teşkilat sisteminin uygulanması,
  III. sınıf farklılıklarına dayalı bir sosyal yapının oluşmaması
  uygulanmalarından hangilerinin toplumsal alanda dayanışma ortamı yarattığı söylenebilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l ve lll
 • Soru

  Türk devlet geleneği içerisinde yer alan,
  I. veraset sistemi,
  II. boylar federasyonu,
  III. ikili teşkilat
  uygulamalarından hangilerinin merkezî otoritenin zayıflamasına sebep olduğu söylenebilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Orta Asya’da yer alan töre hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • Özüne dokunulmadan dönemin şartlarına göre değişiklikler yapılabilmiştir.
  • Uygurlar zamanında yazılı hâle getirilmiştir.
  • Örf ve adetler törenin kaynakları arasında yer almıştır.
  • Töre hukukunun varlığı yerleşik yaşama geçildiğinin kanıtlarındandır.
  • Hakan ve Kurultay, töreye aykırı kanun yapamamışlardır.
 • Soru

  Arap ırkçılığına dayalı bir politika ile ön plana çıkan Emeviler, Maveraünnehir bölgesinde aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi ile mücadele etmiştir?

  • Avarlar
  • Hunlar
  • Türgişier
  • Hazarlar
  • Bulgarlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir