in ,

KPSS/Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-5

 • Soru

  İpek Yolu’nun denetimini belli zamanlarda eline geçiren Türk devletlerinde,
  I. ekonomik gelirlerin artması,
  II. siyasi açıdan güçlü olunması,
  III. gümrük gelirlerinin artması
  durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Türk tarihini incelemenin zorlaşmasında,
  I. konargöçer yaşam tarzının benimsenmesi,
  II. geniş coğrafi bölgelere göç edilmesi,
  III. ahşap ve madeni eşyaların yapılması
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Uygurların ekonomik alanda tarıma önem vermelerinin nedenleri arasında,
  I. Orta Asya’da kurulmuş olmaları,
  II. yerleşik hayata geçmiş olmaları,
  III. sanatsal anlamda gelişmiş olmaları
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  Hazar Kağanlığı’nda devletin resmî dini aşağıdakilerden hangisidir?

  • İslamiyet
  • Musevilik
  • Taoizm
  • Şamanizm
  • Konfüçyanizm
 • Soru

  Uygurlar Dönemi’nde törenin yazılı hâle getirilmesi aşağıdaki alanlardan hangisinde bir düzenlemedir?

  • Hukuk
  • Din
  • Sanat
  • Maliye
  • Bilim
 • Soru

  Orta Asya’daki Türklerde,
  I. kurganlar yapılması,
  II. ölünün eşyalarıyla gömülmesi,
  III. cenaze merasimi yapılması
  durumlarından hangileri ikinci hayata inanıldığının kesin kanıtıdır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  Orta Asya Türk devletlerinde devlet teşkilatı ilk defa aşağıdakilerden hangisi döneminde kurulmuştur?

  • Kumanlar
  • Hunlar
  • Uygurlar
  • Peçenekler
  • Hazarlar
 • Soru

  Kazakistan’da bulunan Pazırık ve Esik kurganlarında aşağıdaki devletlerden hangilerine ait kalıntılara rastlanmıştır?

  • Avarlar
  • Bulgarlar
  • Uygurlar
  • Hunlar
  • Kıpçaklar
 • Soru

  Uygur Türklerinin Moğolları etkilediklerine,
  I. Moğolların siyasi meseleleri kurultayda görüşmesi,
  II. hanedan üyelerinin ülkenin sahibi olması,
  III. onluk sistemin Moğol ordusunda kullanılması
  durumlarından hangileri kanıt oluşturur niteliktedir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  İlk Türk devletlerinde, hanedan üyelerinin çeşitli bölgelere yönetici olarak gönderilmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

  • Ekonomik anlayışın
  • Hâkimiyet anlayışının
  • Taht kavgalarının
  • Merkezî otoritenin
  • Sanat anlayışının
 • Soru

  Orhun Kitabeleri’nde,
  I. Türk milleti adının geçmesi,
  II. bağımsızlığın öneminin vurgulanması,
  III. hükümdarın halkının refahı için çalışması
  özelliklerinden hangileri sosyal devlet anlayışının göstergesidir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunlarına ait bir bilgidir?

  • İpek Yolu’na hakim olunması
  • Saray yapımına önem verilmesi
  • Sine – Uşi Yazıtları’nın oluşturulması
  • Budizm dininin kabul edilmesi
  • Tarımsal faaliyetlerin başlaması
 • Soru

  I. Matbaa ve hareketli harf sisteminin ilk kez kullanılması
  II. Bizans ile ticari ilişkilerin olması
  III. Karabalgasun Yazıtları’nın oluşturulması
  Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler Dönemi’ne özgüdür?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde devlet yönetiminin iki kısma ayrılmasında,
  I. din adamlarının devlet yönetiminde etkili olmaması,
  II. geniş toprakların idare edilmesinin zor olması,
  III. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olması
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir