in ,

KPSS/Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-4

 • Soru

  Türk adı için;
  I. kuvvetli,
  II. miğfer,
  lll. düzenli
  anlamlarından hangilerinin kullanıldığı söylenebilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’daki Türk kültür bölgelerinden biri değildir?

  • Karasuk
  • Anav
  • Alacahöyük
  • Kelteminar
  • Andronova
 • Soru

  Uygurlardan günümüze ulaşan aşağıdaki kalıntılardan hangisi, Uygurların yerleşik hayata geçtiklerinin kesin kanıtıdır?

  • Mezar taşları
  • At koşum takımları
  • Duvar resimleri
  • Madeni eşyalar
  • Ahşap kaplar
 • Soru

  Türk tarihinde ilk kütüphane aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında kurulmuştur?

  • Uygurlar
  • Göktürkler
  • Harzemşahlar
  • Karahanlılar
  • Anadolu Selçuklu
 • Soru

  Göktürkler Dönemi’nden günümüze,
  I. fresk,
  II. kitabe,
  III. tezhip
  örneklerinden hangilerinin ulaştığı söylenebilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Avarlar
  • Hazarlar
  • Göktürkler
  • Asya Hunları
  • Akhunlar
 • Soru

  Orhun Yazıtları’nda,
  I. hükümdarın halkına hesap vermesi,
  II. sosyal devlet anlayışından bahsedilmesi,
  III. hükümdarın ve halkın karşılıklı görevlerinin anlatılması
  durumlarından hangileri adalet anlayışıyla uyuşmaktadır?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Manas Destanı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?

  • Sihirler
  • Kartuklar
  • Kırgızlar
  • Asya Hunları
  • Peçenekler
 • Soru

  İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan cenaze törenlerine ne ad verilmiştir?

  • Yuğ
  • Kurgan
  • Sagu
  • Sav
  • Kam
 • Soru

  I. Göktürk
  II. Hun
  III. Uygur
  Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin kendine özgü alfabesi vardır?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Göçebe yaşam süren bir Türk topluluğunda aşağıdaki buluntulardan hangisine rastlanmaz?

  • Demir eşyalar
  • Tapınak ve sur kalıntıları
  • Dokuma ürünleri
  • Ok ve yay
  • Yemek kapları
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde bilimsel çalışmalar olduğunu kanıtlar?

  • Minyatür ve balbalların yapılması
  • Kurultayın toplanması
  • Ordu – millet anlayışının olması
  • Kitabelerin dikilmesi
  • Oniki hayvanlı Türk takviminin olması
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Gök Tanrı inancı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  • Ahiret kavramının olması
  • Kurban kesme geleneğinin olması
  • Din adamlarına tamu denilmesi
  • Cenaze yemeğinin olması
  • Temizlik unsurunun önemli olması
 • Soru

  Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin,
  I. savaşçılık,
  II. ekonomik uğraş,
  III. mimari
  alanlarının hangilerinde değişikliğe neden olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir