in ,

KPSS Tarih/İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-1

 • Soru

  İslamiyet öncesinde Türklerin boylar hâlinde Orta Asya’dan çeşitli bölgelere göç etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

  • Yabancı kavimlerin baskıları
  • Otlak ve mera arayışı
  • Türk boyları arasındaki mücadeleler
  • Orta Asya iklimindeki değişiklikler
  • Şehir devleti kurma düşüncesi
 • Soru

  Avarların VI. yüzyıldan itibaren Avrupa’da devlet kurmaları ve İstanbul’u kuşatmaları,
  I. siyasi teşkilatlanmaya girdikleri,
  II. ulusal benliklerini kaybettikleri,
  III. Bizans Devleti ile mücadele ettikleri
  durumlarından hangilerinin kanıtıdır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • l, ll ve III
 • Soru

  Uygur Türkleri değişik toplumlarla iletişim kurmalarına rağmen dinî terimlerin bile Türkçe karşılıklarını bulmuşlardır.

  Uygur Türklerinin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

  • Eşitlik anlayışına
  • Millî kültüre
  • İnanç sistemlerine
  • Merkezî yönetime
  • Askerî yapıya
 • Soru

  İlk Türk devletlerinde kurultayın savaş ve barış konularında aldığı kararların hükümdarı bağlamaması kurultayın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?

  • Olağanüstü meclis
  • Yüksek meclis
  • Danışma meclisi
  • Ruhban meclisi
  • Halk meclisi
 • Soru

  Orta Asya’da Türk siyasi birliğini kuran ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Akhunlar
  • Uygurlar
  • Asya Hunları
  • Göktürkler
  • Hazarlar
  • Göktürkler
 • Soru

  l. Balbal
  ll. Sav
  lll. Kam

  Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet öncesinde Türklerin din ve inanç sistemiyle ilgili olduğu söylenebilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  I. Peçenekler
  II. Hunlar
  III. Kırgızlar

  Yukarıdaki Türk topluluklarından hangilerinin hem Orta Asya hem de Avrupa’da faaliyet gösterdiği savunulabilir?

  • Yalnız l
  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  İslamiyet öncesinde Türklerin deri ve dokuma ürünleri ihraç edip dışarıdan tahıl ürünleri satın almaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  • Ekonominin hayvancılığa dayanmasıyla
  • Belirli ülkelerle ticaret yapılmasıyla
  • Tarımın geliştirilmek istenmesiyle
  • Savaşçı yapıya sahip olunmasıyla
  • Ticari faaliyetlerin yeteri kadar gelişmemesiyle
 • Soru

  İslamiyet öncesinde hükümdarın halkının rahat ve mutluluğu için çalışması, aynı zamanda halka hesap vermesi,
  I. sosyal devlet,
  II. hukuk devleti,
  III. oligarşik devlet
  olgularından hangilerinin benimsendiğini gösterir?

  • Yalnız l
  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Çinlilerin Türk akınlarından korunmak için Çin Seddi’ni inşa etmeleri
  – İlk Türk düzenli kara ordusunun kurulması

  Yukarıda verilen olaylar aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?

  • Göktürkler
  • Asya Hunları
  • Uygurlar
  • Avarlar
  • Bulgarlar
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin İslamiyet öncesinde Türklerin devlet yönetimiyle ilgili olduğu söylenemez?

  • Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
  • Önemli kararların kurultayda alınması
  • Ülkenin boyların birleşiminden oluşması
  • Yöneticilerin aynı zamanda asker özelliklerinin olması
  • Hükümdarlık süresinin belli olması
 • Soru

  Uygurların özellikleri arasında,
  I. ilk Türk kütüphanelerini kurmaları,
  II. ilk Türk alfabesini oluşturmaları,
  III. ilk kez yerleşik hayata geçmeleri
  durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Orta Asya’dan hareket eden Türk topluluklarının başlattığı Kavimler Göçü’nün siyasi sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  • Feodalite rejiminin ortaya çıkması
  • Avrupa’ya giden kavimler arasında Hristiyanlık’ın yayılması
  • Roma İmparatorluğunun yıkılması
  • Avrupa Hun Devleti’nin kurulması
  • Günümüz Avrupa devletlerinin temellerinin atılması
 • Soru

  I. İdikut
  II. Nevruz
  lll. Yuğ

  Yukarıdaki kavramlardan hangileri eski Türk devletlerinde dinî ve sosyal yaşam İle ilgilidir?

  • Yalnız I
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • ll ve lll
  • l, ll ve lll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir