in ,

KPSS Tarih/İlk Türk Devletleri Test-2

 • Soru

  Türk topluluklarından biri olan Peçeneklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  • Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuşlardır.
  • Eyyubi ve Memlük ordusunda görev almışlardır.
  • Issık Gölü civarında Asya Hun Devleti’ne bağlı olarak yaşamışlardır.
  • En uzun destan olarak bilinen Manas Destanı, halk edebiyatlarının göstergesidir.
  • Emevi ordularına karşı mücadele ederk Orta Asya’nın Arapların eline geçmesine engel olmuşlardır.
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca Türk adına verilen anlamlardan biri değildir?

  • Güç, kuvvet
  • Olgunluk
  • Miğfer
  • Gürz
  • Töreli, nizam sahibi
 • Soru

  Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

  • Bizans kaynakları
  • Latin kaynakları
  • Çin kaynakları
  • Roma kaynakları
  • İslam kaynakları
 • Soru

  I. Bilge Kağan
  II. Tonyukuk
  III. Bumin Kağan
  Orhun Yazıtları, yukarıdaki devlet adamlarından hangilerinin dönemlerine ait bilgileri içerir?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asyaʼda yaşayan Türk topluluklarına ait ilk yerel kültürlerden biri değildir?

  • Anav
  • Altay
  • Karasuk
  • Avar
  • Andronova
 • Soru

  Devlet yapısında ve askeri alanda yaptığı düzenlemeleri sonraki Türk devletlerine örnek olan ve Oğuz Destanıʼndaki Oğuz Hanʼla özdeşleştirilen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Teoman
  • Mete
  • Atilla
  • Bumin
  • Kül Tigin
 • Soru

  744-840 yılları arasında hüküm süren, başkentleri Ötüken olan, hükümdarları arasında Kutluk Bilge Kül Kağan, Moyen-Çur, Bögü Kağan bulunan ve kültürel faaliyetler açısından zengin Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hun
  • Göktürk
  • Uygur
  • Batı Hun
  • Avar
 • Soru

  Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrıʼnın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve “Tanrıʼnın Kamçısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devletiʼnin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Mete
  • Balamir
  • Teoman
  • Attila
  • Bumin Kağan
 • Soru

  Türk tarihinde bilinen ilk kütüphane, aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında kurulmuştur?

  • Uygur
  • Göktürk
  • Hazar
  • Karahanlı
  • Büyük Selçuklu
 • Soru

  IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?

  • Asya Hun
  • Avar
  • Uygur
  • Akhun
  • Hazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir