in ,

KPSS Tarih/İlk Türk Devletleri Test-1

 • Soru

  Orta Asyaʼda Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Göktürk
  • Uygur
  • Hun
  • Moğol
  • Akhun
 • Soru

  Orta Asyaʼda kurulan Türk Devletlerinde;
  I. Kağan
  II. Tudun
  III. Han
  IV. Hakan
  unvanlarından hangileri hükümdarlar için kullanılmamıştır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lV
  • l ve lll
  • l ve lV
 • Soru

  I. Karluklar
  II. Hazarlar
  III. Avarlar
  IV. Hunlar
  Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri Orta Avrupaʼda teşkilatlı bir devlet kurmuşlardır?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • ll ve lV
 • Soru

  İslamiyetʼten önceki Türk devletlerinde,
  I. fresk,
  II. minyatür,
  III. Heykel
  sanatlarından hangileriyle ilgili yapıtlar bulunmuştur?

  • Yalnız l
  • Yalnız ll
  • Yalnız lll
  • l ve lll
  • l, ll ve lll
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden biridir?

  • Dede Korkut Hikayeleriʼnin ortaya çıkması
  • Anadoluʼnun kapılarının Türklere açılması
  • Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi
  • Türkler arasında İslamiyetʼin yayılmaya başlaması
  • Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla günümüze kadar gelmesi
 • Soru

  Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi devlet kuramamıştır?

  • Peçenekler
  • Türgişler
  • Karluklar
  • Hazarlar
  • Avarlar
 • Soru

  • Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı
  • Kazakistanʼda Alma Ata şehri yakınlarındaki
  • Esik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı
  Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir?

  • Tabgaçlar
  • Göktürkler
  • Uygurlar
  • Hunlar
  • Kırgızlar
 • Soru

  Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  • Türkistanʼın Sincan özerk bölgesinde yaşa yan topluluklardan biri Uygurlardır.
  • Orta Asyaʼda kurulan ilk Türk Devleti Göktürklerdir.
  • Avrupa Hunlarının kurucusu Mete Hanʼdır.
  • Karluklar Avrupaʼda devlet kurmuştur.
  • Alparslan Malazgirt Savaşıʼnı Haçlılara karşı kazanmıştır.
 • Soru

  I. Şaman: Gizli güçleri olduğuna inanılan din adamı
  II. Esik: Kurganı Altın Adam zırhının bulunduğu Kazakistanʼdaki mezar
  III. İpek Yolu: Çinʼden başlayıp Orta Asyaʼyı geçerek Akdeniz ve Karadenizʼde sona eren ticaret yolu
  IV. İl: Belli toprağı ve hukuki düzeni olan siyasi topluluk
  V. Ekberiyet: Güçlü olanın tahta geçmesi usulü sistemi
  Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Devlet Özellik
  I. Asya Hun: Bilinen ilk Türk devleti olması
  II. Göktürk: Orhun Kitabeleriʼnin yazılması
  III. Avar: Hıristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olması
  IV. Uygur: Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olması
  V. Avrupa(Batı) Hun: Museviliği kabul eden ilk Türk (Batı) Hun devleti olması
  Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir