in

KPSS/Ortaöğretim Vatandaşlık-Güncel Bilgiler Çıkmış Sorular (2016)

 • Soru

  1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
 • Soru

  1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir?

  • Cumhurbaşkanı
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi
  • Anayasa Mahkemesi
  • Yargıtay
  • Başbakan
 • Soru

  1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, görevine dönmesine kadar aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır?

  • İçişleri bakanı
  • Anayasa Mahkemesi başkanı
  • Başbakan
  • Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi idari işlem niteliği taşımaz?

  • Kanun
  • Tüzük
  • Sirküler
  • Tebliğ
  • Müşterek kararname
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarabilir?

  • Bahçelievler Mahallesi muhtarı
  • Afyonkarahisar Belediyesi
  • Konya İl Emniyet Müdürlüğü
  • Kütahya valisi
  • Acıpayam İlçe İdare Kurulu
 • Soru

  Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların karşılıklarını oluşturan bedelin ödenmesi yoluyla, mülkiyetlerinin idareye geçirilmesini sağlayan usul aşağıdakilerden hangisidir?

  • Devletleştirme
  • Özelleştirme
  • Kamulaştırma
  • İstimval
  • Geçici işgal
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde kanunlar ile aynı basamakta yer alabilir?

  • Genelgeler
  • Yönetmelikler
  • Uluslararası antlaşmalar
  • Anayasa
  • Tüzükler
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez?

  • Şekil özgürlüğü
  • Sözleşme yapma özgürlüğü
  • Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü
  • Tarafların anlaşarak sözleşmeyi ortadan kaldırma veya değiştirme özgürlüğü
  • Sözleşmeyi emredici hukuk kurallarına aykırı düzenleyebilme özgürlüğü
 • Soru

  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer” ifadesiyle tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  • İdare merkezi
  • Şube
  • Yargı yeri
  • Yerleşim yeri
  • Uyrukluk
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, ilki 1975 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı filmlerinin yönetmenlerinden biridir?

  • Zeki Ökten
  • Memduh Ün
  • Türker İnanoğlu
  • Umur Bugay
  • Ertem Eğilmez
 • Soru

  Türkiye’de aşağıdaki lisans programlarından hangisinin öğretim süresi diğerlerine göre daha uzundur?

  • İngilizce öğretmenliği
  • Bilgisayar mühendisliği
  • Tıp
  • Mimarlık
  • Hukuk
 • Soru

  Başlangıç meridyeninin geçtiği kabul edilen Greenwich, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?

  • İngiltere
  • Güney Afrika
  • Avustralya
  • Kanada
  • Amerika Birleşik Devletler
 • Soru

  1913 yılında Kırşehir’de doğan; Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri, Ay Dost Şu Yalan Dünyadan Usandım başta olmak üzere seslendirdiği pek çok bozlakla anılan âşık aşağıdakilerden hangisidir?

  • Şeref Taşlıova
  • Veysel Şatıroğlu
  • Davut Sulari
  • Muharrem Ertaş
  • Hacı Taşan
 • Soru

  2016 yılının Eylül ayında düzenlenen Yaz Paralimpik Oyunları aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?

  • Japonya
  • Brezilya
  • Rusya Federasyonu
  • İspanya
  • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Soru

  Aşağıdaki illerin hangisinde yer alan üniversitenin adı, “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir?

  • Balıkesir
  • Giresun
  • Osmaniye
  • Erzincan
  • Niğde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir