in

KPSS/Ortaöğretim Türkçe Çıkmış Sorular(2016)-1

 • Soru

  İş arkadaşlarının dolduruşuna gelerek müdürüne karşı çıktı.
  Bu cümlede geçen “dolduruşa gelmek” ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Olumsuz yönlendirilmek
  • Ön yargısız davranmak
  • Gereğinden fazla düşünmek
  • Kimsenin sözüne kulak asmamak
  • Duygusal davranmamak
 • Soru

  Bir romanın çok satılması, onun nitelikli okurla buluştuğu anlamına gelmez. Nitelikli okur, alacağı kitabı tamamen kendi donanımı ve zevkiyle seçen kişidir. O, medyanın tanıtımına ihtiyaç duymadan ve reklamlara aldırmadan kitap alır. Oysa bugünlerde birileri çıkıp diyor ki: “Falan yazarın kitabını al, o çok güzel. Herkes onu okuyor.” Ne yazık ki bazılarımız bu tür reklamların etkisinde kalarak okuyor ve herkesleşiyor.
  Bu parçada” herkesleşmek” sözüyle hangi tür bir okur kastedilmektedir?

  • Kitap okumaya fazla vakit ayıran
  • Kitap seçiminde öznel davranan
  • Kültürel birikimini geliştirmeyi amaçlayan
  • Toplumun kültürel değerlerine saygı duyan
  • Popüler kültürün tercihlerini benimseyen
 • Soru

  Kimi anne babalar, çocuğunun okulda başarısız olması durumunda onu tembellikle suçlayıp kardeşleriyle veya başkalarının çocuklarıyla kıyaslar. Oysa çocuğun yetenekleri —- ve bunların geliştirilmesi için çalışılmalıdır.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

  • belirlenmeli
  • değerlendirilmeli
  • çeşitlendirilmeli
  • açığa çıkarılmalı
  • keşfedilmeli
 • Soru

  (I) Tokat’ta Sulusokak’a çıkarken yol üstünde göreceğiniz Gazioğlu Hanı, içinde yazmacılık yapıldığı için halk arasında elli yıldır “Yazmacılar Hanı” olarak anılıyor. (II) Yazmacılık yapılan Anadolu kentleri arasında özel bir yeri olan Tokat’taki bu handa esnaf, el baskısıyla yazmalar üretmeye devam ediyor. (III) Tokat’ın ara sokaklarında ahşap kapılı, önü basamaklı eski evler, kentin hiç eskimeyen dokusunun güçlü birer simgesi olarak görülüyor. (IV) Tokat’ın meşhur kapı tokmaklarını antikacılarda görmeye alışmış gözler için Tokat sokakları cömert bir sergi alanı. (V) Burada büyüyen çocuklar ise sadece sokakların değil aynı zamanda tarihin de bekçiliğini yapıyor gibi.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmemiştir?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ev sahibi İstanbul’un sınırlarını aşarak 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir’de de dopdolu programıyla izleyicileriyle buluşuyor.
  Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  • 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali kapsamında önceki yılların aksine bu yıl İstanbul dışında da etkinlikler gerçekleştirilecek.
  • 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, düzenlendiği şehirlerde farklı programlarla izleyici karşısına çıkacak.
  • 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, önce İstanbul sonra ise Ankara ve İzmir’deki gösterimlerle gerçekleştirilecek.
  • 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, adını aldığı kentin dışında da gerçekleştirilecek gösterimlerle izleyiciyle buluşacak.
  • 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali çerçevesinde, bu yıl aynı dönemde iki şehri kapsayan etkinlikler düzenlenecek.
 • Soru

  (I) Uranüs en büyük üçüncü gezegendir. (II) Çapı, Dünya’nınkinin dört katıdır. (III) Dünya’dan bakıldığında çıplak gözle çok zor görülür. (IV) Bu yüzden teleskop kullanmak gerekir. (V) Uranüs uzaklığı nedeniyle ancak 1781’de keşfedilebilmiştir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • I. cümlede, sıralama söz konusudur.
  • II. cümlede, bir karşılaştırma vardır.
  • III. cümlede, birden fazla özellik açıklanmıştır.
  • IV. cümlede, önceki cümlenin sonucu belirtilmiştir.
  • V. cümlede, tarihî bir bilgi verilmiştir.
 • Soru

  (I) Botanikte pistacia lentiscus adı verilen sakız ağacının kendine has pek çok özelliği var. (II) Her şeyden önce çok güçlü olduğu için sonbahar veya kış şartları onu etkilemiyor. (III) Yaz kış yaprağını dökmüyor, koruyor, dolayısıyla da üşümüyor. (IV) Çok seçici, öyle her iklimde ve toprakta yetişmiyor. (V) Kalabalığı sevmiyor, bir bahçede kendi başına göğe yükselmeyi tercih ediyor.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük yoktur?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Ahmet, geçen gün beni telaşla durdurdu.
  Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir?

  • Ankara’dan gelen uçak, dün hava alanına bir saat geç indi.
  • Yaşam sofrasında, çalışmayanların yeri yoktur.
  • Kız kardeşim, dün İstanbul’dan trenle beş saatte geldi.
  • İnsan severek çalışırsa her işi başarır, diye düşünüyorum.
  • Bu çocuk, fırsatını bulunca seni gözünü kırpmadan üzer.
 • Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yönünden tamamlayan bir öge kullanılmamıştır?

  • Tedaviye başlanmadan önce hastanın kilosu sabitlenmelidir.
  • Hasta tedavi edilirken robot destekli sistemler tercih edilebilir.
  • Tedavi tamamlandıktan sonra hastanın durumu bir süre gözlemlenir.
  • Bazı yenilikler ilk başlarda herkes tarafından anlaşılamayabilir.
  • Doğal tedavi yöntemleri ülkemizde yaygın olarak kullanılır.
 • Soru

  (I) Arkanıza yaslanıp hayal edin. (II) Çimlerde dolaşırken sırtınızı yaslayabileceğiniz, gölgesinde soluklanabileceğiniz bir çınar ağacı olsa… (III) Rengârenk yapraklarıyla bir erik ağacı veya mis kokusuyla bir ıhlamur… (IV) İşte tıpkı bu hayaldeki gibi bir bahçenin önündeyiz şu an. (V) Açık hava odaları arasında, sarmaşıklı kemerlerin altından geçerken bizleri selamlıyor bu ağaçlar.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • I. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır.
  • II. cümlede türemiş kelime kullanılmıştır.
  • III. cümlede basit kelime kullanılmıştır.
  • IV. cümlede birleşik isim kullanılmıştır.
  • V. cümlede türemiş fiil kullanılmıştır.
 • Soru

  İzohips eğrilerinin özellikleri şöyledir (I) Yeryüzü şekillerinin kuş bakışı görünüşünü tasvir ederler (II) İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir (III) Yar (IV) falez gibi yeryüzü şekillerini tam olarak gösteremezler. Dağ doruklarında nokta hâlini alırlar ki (V) bu noktalar da tepeyi işaret eder.
  Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV:
  • V.
 • Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

  • Her şeyini yitirmişti ama sağlıklı olduğu için şükrediyordu.
  • Salgın hastalıklar yüzünden pek çok insan hayatını kaybetti.
  • Anne ve babalar çoğu zaman çocuklarının hatalarını affeder.
  • Bilinçli bir vatandaş, toplumdaki değişimleri kolayca farkeder.
  • Yağışların yol açtığı sel, bölgedeki tüm köprüleri bir gecede mahvetti.
 • Soru

  (I) Almanya’da, Lübeck ve Schwerin arasındaki göller yöresi son derece ilgi çekici bir yerdir. (II) Biraz şanslı bir gezgin, bu boş otlaklarda geyikleri ve deve kuşlarını bir arada gözlemleyebilir. (III) 12 yıl önce, Ratzeburger Gölü’nün kuzeyinde koruma altında bulunan Güney Amerika asıllı deve kuşlarının bir bölümü kaçtı. (IV) Günümüzde burada 40 kadar yetişkin deve kuşu, 50 kadar da geyik görmek mümkün. (V) Bu sayılar, yavrular hesaba katıldığında 100’ü aşıyor.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  (I) Muhsin Ertuğrul yaşamı boyunca iki yüzün üstünde oyun sahnelemiştir. (II) Bunların çoğu da yenilikler içeren yorumlardır. (III) Doğu ve Batı tiyatrolarındaki her yenilik hakkında bilgisi olan sanatçı, bu yeniliklere kendi buluşlarını da katmış, yerli yapımlarda bunları başarıyla denemiştir. (IV) Günümüzde tiyatro eski cazibesini yitirdiği için yenilik arayışı içine girmiştir. (V) Yüz yirmi dördüncü doğum gününü kutladığımız Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatrosuna getirdiği yeniliklerle bizlere ışık tutmayı hâlen sürdürmektedir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  (I) İletişimi kısaca, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz. (II) Bu durumda pek çok etkinlik iletişim sayılacaktır. (III) Örneğin, iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim sayabileceğimiz gibi arıların bal bulunan yeri birbirlerine bildirmelerini de bu çerçevede değerlendirebiliriz. (IV) Genel anlamda, iletişimin gerçekleşmesi için iki öge gereklidir. (V) Bu ögeler; iki insan, iki hayvan, iki makine veya bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine olabilir. (VI) Seçenekleri artırmak mümkündür.
  Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
  • Vl.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir