in

KPSS/Ortaöğretim Coğrafya Çıkmış Sorular(2016)

 • Soru

  SSCB’nin dağılmasının ardından 11 cumhuriyetin katılımıyla 21 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucu üyeleri arasında yer almamıştır?

  • Azerbaycan
  • Gürcistan
  • Ermenistan
  • Türkmenistan
  • Ukrayna
 • Soru

  Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.
  Bu alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha sık görülmektedir?

  • Sel ve taşkın
  • Orman yangını
  • Deprem
  • Heyelan
  • Çığ
 • Soru

  Türkiye’de bir meteoroloji istasyonuna ait yıllık toplam yağışın mevsimlere göre dağılışını gösteren grafikte, kış yağışlarının yaz yağışlarından daha fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  • Denizel etkilere yakın olmasıyla
  • Karasal etkilere yakın olmasıyla
  • Kar şeklinde yağış almasıyla
  • Yüksekliğin düşük olmasıyla
  • Yağışların orografik olmasıyla
 • Soru

  Aşağıdaki dağların hangisinde buzul aşındırması sonucunda oluşan sirk göllerine rastlanmaz?

  • Kaçkar
  • Mercan
  • Köroğlu
  • Bolkar
  • Karçal
 • Soru

  Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olmasında etkili olan dağlar genel olarak;
  I. kıvrılma,
  II. kırılma,
  III. volkanizma
  ile meydana gelmişlerdir.
  Numaralandırılan bu etmenler, aşağıdaki dağların hangilerinin oluşumunda daha fazla etkili olmuştur?

  • l:Bozdağlar
   ll:Aydın Dağları
   lll: Erciyes Dağı
  • l:Küre Dağları
   ll: Madra Dağı
   lll: Karacadağ
  • l:Yunt Dağı
   ll: Süphan Dağı
   lll: Madra Dağı
  • l:Aydın Dağları
   ll: Küre Dağları
   lll: Yıldız Dağları
  • l:Yıldız Dağları
   ll: Köroğlu Dağları
   lll: Ağrı Dağı
 • Soru

  Türkiye’de iki farklı yörenin bitki topluluklarının benzer özellikler göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

  • Yağış rejimi
  • Toprak özelliği
  • Sıcaklık koşulları
  • Bakı koşulları
  • Denizellik
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e dökülen akarsulardan biri değildir?

  • Seyhan
  • Ceyhan
  • Eşen
  • Manavgat
  • Gönen
 • Soru

  Aşağıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde heyelan riski diğerlerine göre daha fazladır?

  • l
  • ll
  • lll
  • lV
  • V
 • Soru

  ‟Çiftçilikle uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Tarım yapmak için Türkiye’nin en avantajlı yerinde yaşamaktayım. Bazı alüvyal ovalar gibi bu ova da bize oldukça iyi olanaklar sunmaktadır. Yaşadığım yerde ılıman iklim şartlarının etkisiyle yılda birden fazla ürün alınır. Genellikle buğday hasadından sonra yerine mısır ve soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekilir. Dağlık alanlarda ise nüfusun geçim kaynağı hayvancılıktır. Başta kıl keçisi olmak üzere küçükbaş hayvancılıkla uğraşılır.”
  Bu parçada sözü edilen yer, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Iğdır Ovası
  • Bursa Ovası
  • Harran Ovası
  • Çukurova
  • Isparta Ovası
 • Soru

  Aşağıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde, arazinin engebeli yapısı nüfusun seyrek dağılışında daha fazla etkilidir?

  • I ve II
  • II ve III
  • II ve IV
  • III ve IV
  • IV ve V
 • Soru

  Mevsimlik göçler, ağırlıklı olarak, tarım işçilerinin yılın belirli dönemlerinde sürekli yaşadıkları yerin dışında başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
  Aşağıdaki alanların hangisi, bu göçleri daha az alan veya hiç almayan yerlerdendir?

  • Erzurum ve Kars çevresi
  • Şanlıurfa ve Adıyaman çevresi
  • Adana ve Mersin çevresi
  • Antalya ve Alanya çevresi
  • Giresun ve Ordu çevresi
 • Soru

  Türkiye’nin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılırken kuzeydoğu kesimindeki Erzurum, Ardahan ve Ağrı üçgeninde büyükbaş hayvancılık ön plana çıkmaktadır.
  Bu ön plana çıkışta diğerlerine oranla daha fazla etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  • Yükselti ve toprak özellikleri
  • Yerleşme ve iklim
  • İklim ve yeryüzü şekiller
  • İklim ve hidrografya
  • İklim ve tarım kültürü
 • Soru

  Turizmin Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla uygulanabilecek politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Turizm sektöründe istihdamın artırılması
  • Turistik çekiciliklerin artırılması
  • Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi
  • Tanıtım ve pazarlamaya ağırlık verilmesi
  • Hava yolu ulaşımının geliştirilmesi
 • Soru

  Türkiye tarımının, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • Tarımdan geçimini sağlayan insan sayısı fazladır.
  • Tarımda gübre kullanımı yetersizdir
  • Birim alandan elde edilen verim düşüktür.
  • Tarımda makine kullanımı yeterli değildir.
  • Ticari amaçlı tarımsal faaliyetler daha yaygındır.
 • Soru

  Türkiye’de hâlen tarıma dayalı sanayiye en fazla katkı sağlayan bölgesel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Doğu Anadolu Projesi
  • Güneydoğu Anadolu Projesi
  • Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi
  • Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
  • Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
 • Soru

  Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
  Bu alanların hangisinde ormanlar daha az yer kaplar?

  • l
  • ll
  • lll
  • lV
  • V
 • Soru

  Türkiye’de kara yolu taşımacılığının diğer ulaşım biçimlerine göre daha gelişmiş olmasındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

  • Tüm illerin otobanlarla birbirine bağlanmış olması
  • Taşıtların büyük bir kısmının ülkede üretilmesi
  • Akaryakıt istasyonlarının yol güzergâhlarında sıkça bulunması
  • Yolcu ve yük taşımacılığı talebinin yüksek olması
  • Araç sürücülerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Suriye sınırında yer alan sınır kapılarından biri değildir?

  • Cilvegözü
  • Gürbulak
  • Öncüpınar
  • Akçakale
  • Yayladağı
 • Soru

  Rüzgâr enerjisi potansiyeli ve işletme verimliliğine uygunluk bakımından aşağıdaki alanlardan hangisi diğerlerine göre daha olumsuz koşullara sahiptir?

  • Gökçeada ve Bozcaada
  • Biga Yarımadası’nın güney ve kuzey kıyıları
  • Urla Yarımadası
  • Bodrum ve çevresi
  • Rize ve çevresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir