in ,

KPSS Önlisans/ Türkçe Çıkmış Sorular Test(2016)-1

 • Soru

  Acı, yalnızlık ve umutsuzluk Bacon’ın dünyasının —- sözcükleri değil, onun gerçeğini olduğu gibi —- sözcükler. O dünyayı açıklayabilecek, o dünyayı adlandırabilecek sözcükler.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  • somut – dile getiren
  • gizemli – yansıtan
  • büyülü – kanıtlayan
  • duygusal – reddeden
  • boş – baştan savan
 • Soru

  Onun amacı sanatının ustası olmaktı. Oldu. Fakat anlayışının ve ustalığının rahatına erdi. Bundan sonra yapacakları tekdüze olacak. Yazdıkları başkalarının, okurlarının yine hoşuna gidecek belki ama daha ötesi olmayacak.
  Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Yazma hevesini kaybetmek
  • Kendini yenileyememek
  • Hedefini belirleyememek
  • Gündelik sıkıntılardan kurtulmak
  • Emeğinin karşılığını almak
 • Soru

  (I) Tüm dünyada ve ülkemizde hayvanlara, özellikle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık ve duyarlılık artmaktadır. (II) İnsanların diğer canlıların yaşam hakları konusunda bilinç kazanmaları olumlu bir gelişmedir. (III) Bu gelişmenin önemli bir nedeni sosyal medyanın yaygınlaşması sonucu bu ortamlarda konuyla ilgili yapılan paylaşımlardır. (IV) Oysa insanlar doğal yaşam alanları ellerinden alınan hayvanlarla sokaklarda, duvar diplerinde ve sitelerin çevresinde her zaman karşılaşmaktaydı. (V) Burada ilginç olan, insanların yaşayıp gördüklerinden ziyade sanal âlemde yapılan fotoğraf ve video paylaşımlarından etkilenmeleridir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırmaya başvurulmuştur?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  (I) Arılar, çiçeklerden propolis adı verilen kokulu bir reçine toplar. (II) Bu reçineyi bal mumu ile karıştırdıktan sonra macunumsu bir malzeme hazırlayarak bununla petekleri sıvar, sağlamlaştırır. (III) Peteklerdeki bal özünün nem seviyesini düşürmek için bir havalandırma ekibi kovanda sürekli çalışır. (IV) Deneyimli arıların başkanlık ettiği bir grup arı kovan girişinin önünde, diğer bir grup ise peteğin yakınında kanat çırparak sürekli hava akımı oluşturur. (V) Bu faaliyet, bal özündeki suyun oranı yüzde yirmiye inene kadar devam eder.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • l. cümlede nesnel bir yargı vardır.
  • II. cümlede benzetme yapılmıştır.
  • III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.
  • IV. cümlede örneklere yer verilmiştir.
  • V. cümlede sayısal veriden yararlanılmıştır.
 • Soru

  (I) Çeşitli incelemeler için Messenger adlı bir sondaj aracı Merkür gezegenine gönderildi ve uzay araştırmacılarına Merkür ile ilgili önemli bilgiler sağladı. (II) Araç, gündüz ve gecelerin çok uzun, buna karşın Merkür yılının çok kısa sürdüğünü gözlemledi. (III) Ayrıca Merkür’ün yüzeyinin kalay ve kurşun gibi metalleri eritebilecek kadar sıcak olduğunu tespit etti. (IV) Dünya’da olduğu gibi Merkür’de de devasa bir mıknatıs çubuğu gibi gezegene etki eden kuzey ve güney kutuplu bir iç manyetik alanın bulunduğunu saptadı. (V) Güneş Sistemi’nde yer alan ve bir iç gezegen olan Merkür’ün, yörüngesinde dönmesinin çok zaman aldığını da kaydetti.
  Merkür’den söz eden bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • l. cümlede, gezegenin üzerinde araştırmalar yapıldığından bahsedilmiştir.
  • II. cümlede, gezegende aydınlık ve karanlık geçen sürelere değinilmiştir.
  • III. cümlede, gezegende bulunan maddelerden söz edilmiştir.
  • IV. cümlede, gezegenin Dünya’ya benzeyen yönü belirtilmiştir.
  • V. cümlede, gezegenin Uzay’daki yeri ve ekseni üzerinde durulmuştur.
 • Soru

  (I) İstanbul, büyük mimari eserlerin olduğu kadar küçük köşelerin, sürpriz manzaraların da şehridir. (II) Büyük eserler, şehrin dış görüntüsünü yansıtır; ikinciler ise onu çizgi çizgi işleyerek portrenin içini doldurur ve yaşanmış hayat izleriyle tamamlar. (III) Süleymaniye Külliyesi bütün ihtişamıyla şehrin silüetini oluştururken yan yana dizilmiş cumbalı evleriyle eski bir İstanbul sokağı, sizi kendine hayran bırakabilir. (IV) Şehrin mahremiyetinde âdeta eriyip ona karışmış hissini veren küçük camiler, medreseler, çeşmeler de ait oldukları büyük yapının bir parçası olarak çok güzeldirler. (V) İster görkemli olsun ister mütevazı, ister taş olsun ister ahşap, hepsinin güzelliğinde asıl pay mimarlığındır.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • I. cümlede, İstanbul’un çeşitli yönleri bir arada verilmiştir.
  • II. cümlede, şehirdeki binaların mimari özellikleri sıralanmıştır.
  • III. cümlede, tarihsel dokunun kişiler üzerinde bıraktığı izlenim dile getirilmiştir.
  • IV. cümlede, bütünü oluşturan parçaların birbiriyle olan uyumu vurgulanmıştır.
  • V. cümlede, değişik yapıları ortak noktada birleştiren özelliğe değinilmiştir.
 • Soru

  Hırkasını çekiştirdi, bir sandalyenin kenarına ilişti ve azıcık soluklandı. Bir iki kere konuşmaya yeltendi, sonra eliyle ağzını hafifçe kapatarak şarkı söylüyormuşçasına mırıldanmaya başladı.
  Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmemektedir?

  • Ünlü düşmesi
  • Ünsüz benzeşmesi
  • Ünlü daralması
  • Ünsüz yumuşaması
  • Ünlü türemesi
 • Soru

  Ben on bir yaşındayken babam beni önceleri üç sinemanın bulunduğu Şehzadebaşı semtine götürürdü.
  Bu cümlenin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  • Zarf tümleci – belirtili nesne – özne – dolaylı tümleç – yüklem
  • Özne – zarf tümleci – belirtili nesne – dolaylı tümleç – yüklem
  • Zarf tümleci – özne – belirtili nesne – dolaylı tümleç – yüklem
  • Dolaylı tümleç – özne – belirtili nesne – zarf tümleci – yüklem
  • Özne – dolaylı tümleç – belirtili nesne – zarf tümleci – yüklem
 • Soru

  (I) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin başında soyut düşünebilmesi ve düşüncelerini dil aracılığıyla ifade edebilmesi gelir. (II) Düşünme, insan davranışlarının en karışık formunu oluştururken zihinsel faaliyetlerinin de en üst düzeyini belirler. (III) İmajlar, şekiller, hayaller ve deneyimlerin yer aldığı bu süreç son derece karmaşıktır. (IV) Bu sürecin birbirinden farklı biçimleri vardır. (V) Örneğin bir matematik problemi çözen veya yaz tatili için plan yapan bir öğrenci, değişik formlarda düşünmektedir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Boğaz ( ) sanki Marmara Denizi’ne inat olsun diye ve kırılgan geçecek bir mevsimi haber verircesine her şeyi birbirine yaklaştırmıştı ( ) mavi suları, balıkları, martıları ( ) Bu mavi gerdanlık ( ) esmeyi unutmuş eski bir rüzgârı, yeni boyanmış ama kurumamış bir sandalı ve Beykozluların komşu seslerini bir arada tutuyordu.
  Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilebilir?

  • (;) (,) (…) (:)
  • (,) (;) (.) (:)
  • (,) (,) (…) (;)
  • (,) (:) (.) (,)
  • (,) (:) (…) (;)
 • Soru

  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

  • Hedefe çabuk ulaşmak için tali yollarda oyalanmamak lazım.
  • Şehrimizin tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla bir belgesel hazırlandı.
  • Edebî kişiliğiyle Yahya Kemal, Türk şiirinin abidelerindendir.
  • İş yerinize ticari unvanınızı gösteren vergi levhasını asmalısınız.
  • Siyasi sorunların üstesinden gelmenin en iyi yolu birlik olmaktır.
 • Soru

  (I) Aydın’ın Geyre beldesinde antik kent kazıları ilk olarak 1904 yılında başlamış, fakat sonradan bir şekilde bunların devamı getirilememiş ve kalıntılar kendi hâline bırakılmış. (II) 1958 yılında yolu tesadüfen buraya düşen ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, insanların kalıntılardan çıkan parçaları evlerinde çeşitli amaçlarla kullandıklarını fark etmiş. (III) Anadolu insanı tarih boyunca birçok yörede antik kalıntıları yaşama alanlarında yapı malzemesi olarak kullanmış. (IV) Geyre’de çıkarılan parçaların kullanıldığı yapıların fotoğraflarını çeken Güler, bu fotoğrafları yurt dışındaki dergilerde paylaşmış. (V) Fotoğrafları gören yabancı araştırmacılar, 1961 yılında bölgede yeniden kazı çalışmalarına başlamış.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  (I) Modern Türk romanı dendiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden biri Yaşar Kemal’dir. (II) Dili, her okuyuşta bir su gibi akarak okuyucuyu bilinmedik denizlere götürür. (III) Kendinden, ülkesinden, doğasından, insanından el alıp coşkuyla satırlara dökülür bu dil. (IV) Anlatımını hece hece, kelime kelime, cümle cümle dokuyarak meydana getirir. (V) Yazar, efsane ile gerçeklik arasında duyguların, tatların ve kokuların zirveye çıktığı çok katmanlı bir yapıdan hareketle, modern edebiyatın gelenekle bağını kurar. (VI) Öykü ve romanlarında geçmiş, şimdi ve gelecek; ayrıntı ve değerlerini koruyarak bir araya gelir.
  Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
  • Vl.
 • Soru

  Madem üniversite yıllarımdan söz etmekle başladım, nostaljimin içine biraz fasulye katayım diyorum. Liseden mezun olalı iki yıl olmuş, artık yurt dışında hukuk öğrencisiyim. Yaz tatilinde İstanbul’a geldiğimde liseden can arkadaşım Yusuf’la Maltepe’de buluşup hasret gidermek, ortak anılarımızı tazelemek ne hoştu. O gün buluştuğumuzda kendimizi bir vapura attık ve Büyükada’ya gittik. Karnımız acıkınca yemek yiyecek bir yer aramaya koyulduk. Küçük ve mütevazı bir sokak içi lokantası fark ettik. Hemen oturup iki kuru fasulye söyledik. Ada’daki günün güzelliğinden midir bilmem, orada yediğim fasulyenin tadını bugün bile unutamam.
  Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  • İçtenlik söz konusudur.
  • Eleştirel bir tutum sergilenmiştir.
  • Genellemelere başvurulmuştur.
  • Onaylayıcı ifadelere yer verilmiştir.
  • Tarafsız bir bakış açısı vardır.
 • Soru

  Dostluk… Güzel bir sözcük. Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda. Ne desem eski, ne yazsam boş. İnsanoğlu, kendini bildi bileli dostluğu diğer ilişkilerden üstün tutmuş. Kişi, dost bildiğine sarılmış dört elle. Dostunu dünyanın en güvenilir, en inanılır insanı bellemiş. Fakat zaman zaman —-.
  Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  • dostlarını kaybetmemek için her türlü fedakârlığı yapmış
  • düş kırıklığına uğramış ve dostluğa olan inancını yitirmiş
  • kurduğu dostlukları güçlendirmek için çaba sarf etmiş
  • dostluk sayesinde dünyanın yaşanabilir olduğuna inanmış
  • dostunun sözüyle duygulanmış ve gayretlenmiş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir