in ,

KPSS/Matematik Yaş Problemleri Test-2

 • Soru

  Safiye’nin yaşı, bugünkü yaşının 7 katına eşit olduğunda Saniye’nin yaşı bugünkü yaşının 9 katına eşit oluyor.
  Buna göre, ikisinin bugünkü yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  • 6
  • 13
  • 14
  • 16
  • 23
 • Soru

  Sena doğduğunda, Sema doğalı 5 yıl olmuştu. Rana’nın da doğmasına 3 yıl vardı.
  Sena, Sema’nın yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 47 olacağına göre Rana’nın bugünkü yaşı kaçtır?

  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 11
 • Soru

  Burcu 5 yıl önce, Şeyda 7 yıl sonra doğsaydı yaşları birbirine eşit olacaktı.
  Burcu, Şeyda’nın yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 72 olacağına göre, Şeyda bugün kaç yaşındadır?

  • 22
  • 24
  • 30
  • 32
  • 38
 • Soru

  Nuray’ın a yıl önceki yaşı b, Ozan’ın ise c yıl sonraki yaşı b’dir.
  Buna göre, Nuray ile Ozan’ın yaşları farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  • c – b
  • 2b – a
  • b + a
  • c + a
  • c – a
 • Soru

  Bora’nın şimdiki yaşı ab iki basamaklı sayısıdır.
  54 yıl sonra ba iki basamaklı sayısı olacağına göre, Bora’nın şimdiki yaşı en az kaçtır?

  • 16
  • 17
  • 19
  • 61
  • 71
 • Soru

  x sayma sayısıdır. Ali 5x – 33 yaşında, küçük kardeşi ise x + 3 yaşındadır.
  Buna göre, Ali en az kaç yaşındadır?

  • 13
  • 15
  • 17
  • 23
  • 27
 • Soru

  1971 yılında doğan Eren Hoca öğrencisine, “Bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları çarpımına eşittir.” cümlesini ancak hangi yıl kurabilir?

  • 2031
  • 2031
  • 2033
  • 2034
  • 2035
 • Soru

  Birer yıl arayla doğmuş 4 çocuğu olan bir ailede, baba ve annenin yaşları toplamı çocukların yaşları toplamına eşittir. Baba, anneden 2 yaş büyük ve bütün ailenin yaş ortalaması 22’dir.
  Buna göre, anne kaç yaşındadır?

  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
 • Soru

  5 sayı tabanı ve x, y birer rakam olmak üzere, Can’ın bugünkü yaşı (xy)5, Canan’ın bugünkü yaşı (yx)5’tir.
  Can, Canan’dan büyük olduğuna göre, Can’ın bugünkü yaşının 10 tabanındaki değeri en çok kaç olabilir?

  • 24
  • 23
  • 21
  • 20
 • Soru

  Üç kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı, ortanca kardeşin bugünkü yaşının 4 eksiğinin 3 katıdır. Ortancanın bugünkü yaşı ise küçük kardeşin bugünkü yaşının 2 katının 6 eksiğine eşittir.
  Üç kardeşin bugünkü yaşları toplamı 63 olduğuna göre, ortanca kardeşin bugünkü yaşı kaçtır?

  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
 • Soru

  Yaşları birbirinden farklı ve birer tam sayı olan dört kardeşin bugünkü yaşları toplamı 68’dir.
  En küçük kardeş 8 yaşından büyük olduğuna göre, en büyük kardeşin bugünkü yaşı en çok kaç olabilir?

  • 32
  • 35
  • 38
  • 41
  • 44
 • Soru

  Kerem ve Aslı’nın bugünkü yaşları sırasıyla 12 ve 8’dir.
  Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 12 katı olur?

  • 20
  • 18
  • 16
  • 15
  • 14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir