in , , ,

KPSS Matematik-Temel Kavramlar Test-1

 • Soru

  Birbirinden farklı iki tam sayının toplamı 24’tür.

  Bu sayıların çarpımının en büyük değeri kaçtır?

  • 128
  • 135
  • 140
  • 143
  • 145
 • Soru

  a ve b pozitif tam sayılar ve
  2a + 3b = 51

  olduğuna göre b’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
 • Soru

  a, b ve c reel sayıları için
  a3 . b4 < 0
  a . c > 0
  b . c < 0

  olduğuna göre, a, b ve c’nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  • +,+,+
  • –, +, +
  • –, –, +
  • –, +, –
  • +, –, –
 • Soru

  a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere
  2a + 3b = c + 6

  ise, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

  • a çift, c tek sayıdır.
  • a. b çifttir.
  • b. c tektir.
  • b ve c çift sayıdır.
  • b + c çifttir.
 • Soru

  a, b, c ve d asal sayılar olmak üzere,
  a . b = 21
  c . d = 22

  olduğuna göre a + b + c + d toplamı kaçtır?

  • 23
  • 30
  • 39
  • 47
  • 55
 • Soru

  A = 4 + 8 + 12+…+ 28
  B = 3 + 6 + 9 +…+ 21
  eşitlikleri veriliyor.

  Buna göre A + B toplamı kaçtır?

  • 210
  • 196
  • 184
  • 151
  • 140
 • Soru

  4! – 5! +6!
  5!

  işleminin sonucu kaçtır?

  • 25
   4
  • 35
   4
  • 24
   5
  • 26
   5
  • 36
   5
 • Soru

  a, b ve c ardışık çift tam sayılar ve a < b < c olmak üzere

  (a – b).(c –b)
  (a-c)

  ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  • -3
  • -1
  • 1
  • 2
  • 3
 • Soru


  olduğuna göre x.y kaçtır?

  • 14
  • 15
  • 21
  • 26
  • 28
 • Soru

  İki basamaklı, rakamları farklı en büyük tam sayı ile üç basamaklı en büyük negatif tam sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  • -4
  • -3
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
 • Soru

  a, b ve c negatif tam sayılar olmak üzere
  a < b < c

  olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatiftir?

  • a+b
   a+c
  • a.b
   c
  • a-b
   b-c
  • b.c
  • a.(b-c)
 • Soru

  6 + 12 + 18 +…+ 60

  işleminin sonucu kaçtır?

  • 288
  • 294
  • 300
  • 322
  • 330
 • Soru

  x, y ve z asal sayılar olmak üzere
  xy–z = 29

  olduğuna göre x + y + z toplamı kaçtır?

  • 29
  • 31
  • 33
  • 34
  • 36
 • Soru

  175! sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?

  • 43
  • 42
  • 40
  • 38
  • 36
 • Soru

  Ardışık 7 tam sayının toplam 224’tür.

  Bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır?

  • 53
  • 58
  • 61
  • 64
  • 72

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir