in ,

KPSS Matematik/ Temel Kavramlar Konu Testi – 2

 • Soru

  –4 – (–7) + 2. (–3)
  işleminin sonucu kaçtır?

  • 11
  • 9
  • 6
  • -1
  • -3
 • Soru

  a bir negatif sayı olmak üzere,
  I. a5
  II. –a4
  III. (–a)−2
  ifadelerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  • +, –, +
  • +, +, –
  • +, –, –
  • –, –, +
  • –, –, –
 • Soru

  a, b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,
  3a – 2b + c
  ifadesinin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
 • Soru

  a ve b pozitif tam sayılar ve
  a.b = 24
  olduğuna göre, a+b toplamının en büyük değeri, en küçük değerinden kaç fazladır?

  • 16
  • 15
  • 13
  • 11
  • 10
 • Soru

  x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere,
  35/x=y+z
  ise, aşağıdakilerden hangisinin sonucu çift sayıdır?

  • x + y.z
  • x.y + z
  • x.z + y
  • x + y + z
  • x.z + y.z
 • Soru

  a ve b doğal sayılar olmak üzere,
  (a + b) . (a – b) = 29
  olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?

  • 204
  • 208
  • 210
  • 212
  • 220
 • Soru

  x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere,
  olduğuna göre x in en büyük değeri kaçtır?

  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
 • Soru

  Aşağıdaki sayılardan hangisi ardışık iki tek sayının toplamı olamaz?

  • 24
  • 36
  • 48
  • 54
  • 60
 • Soru

  (2n )!.(n+2 )!
  (2n+1)!.(n+1)!
  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  • 2n
   n+1
  • 2n
   2n+1
  • n+2
   2n+1
  • n+2
   n+1
  • n
   n+1
 • Soru

  Ardışık dört tam sayının toplamı A ise, bu sayıların en küçüğünün A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

  • A-6
   4
  • A+6
   4
  • A-4
   6
  • A+4
   6
  • A-12
   4
 • Soru

  a ve b pozitif tam sayılar olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

  • 8
  • 12
  • 16
  • 20
  • 24
 • Soru

  x, y ve z pozitif tam sayılar ve
  x – y = 6
  y – z = 4
  olduğuna göre, x + y + z toplamının en küçük değeri kaçtır?

  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
 • Soru

  a ve b birer tam sayı olmak üzere
  I. a – b tek ise a.b tektir.
  II. a + b çift ise a – b çifttir.
  III. a.b çift ise a + b tektir.
  ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Soru

  A = 4.7 + 4.8 + 4.9 +…+ 4.16
  B = 3.7 + 3.8 + 3.9 +…+ 3.16
  Buna göre, A – B farkı kaçtır?

  • 112
  • 115
  • 117
  • 119
  • 121
 • Soru

  40 sayfalık bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için kaç tane rakam kullanılır?

  • 39
  • 48
  • 57
  • 60
  • 71

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir