in ,

KPSS/Matematik Sayı Problemleri Test-1

 • Soru

  Hilmi merdivenleri 3’er 3’er çıkıp, 4’er 4’er iniyor. Çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 15 fazladır.
  Buna göre, Hilmi iniş ve çıkışta toplam kaç adım atmıştır?

  • 135
  • 120
  • 105
  • 90
  • 80
 • Soru

  Toplamları 136 olan üç sayıdan birincisi ikincisinin 3 katı, ikincisi üçüncüsünün 4 katıdır.
  Buna göre, bu sayıların ortancası kaçtır?

  • 32
  • 35
  • 36
  • 40
  • 45
 • Soru

  1 kilo üzüm ile 1 kilo elmanın fiyatı 9 TL, 3 kilo üzüm ile 2 kilo elmanın fiyatı 24 TL’dir.
  Buna göre, 1 kilo üzümün fiyatı kaç TL’dir?

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 • Soru

  Ali elindeki parayla 22 tam bilet ile 14 öğrenci bileti ya da sadece 29 tam bilet alabiliyor.
  Buna göre, bu öğrenci parasıyla kaç tane öğrenci bileti alabilir?

  • 48
  • 52
  • 56
  • 58
  • 60
 • Soru

  Bir sınıftaki sıralara öğrenciler üçer üçer otururlarsa 6 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer dörder dörder otururlarsa 2 sıra boş kalıyor.
  Buna göre, sınıf mevcudu kaçtır?

  • 42
  • 45
  • 48
  • 50
  • 52
 • Soru

  Bir ip eşit uzunlukta 20 parçaya ayrılıyor. Eğer parçalardan her biri 3 cm daha uzun olsaydı 15 eşit parçaya ayrılacaktı.
  Buna göre, bu ip başlangıçta 30 eşit parçaya ayrılsaydı her bir parçanın uzunluğu kaç cm olurdu?

  • 5
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
 • Soru

  Ali’nin parası Veli’nin parasının 4 katı, Ali’nin parası Selami’nin parasının 5 katı olduğuna göre, üçünün paraları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  • 85 TL
  • 89 TL
  • 114 TL
  • 116 TL
  • 118 TL
 • Soru

  Yemeğe giden bir grup arkadaş hesabı ortak ödeyeceklerdir. Kişi başı 14 TL ödemeleri gerekirken, 4 kişinin parası olmadığı için diğerleri 8 TL fazla ödüyorlar.
  Buna göre, grupta kaç kişi vardır?

  • 15
  • 13
  • 11
  • 9
  • 7
 • Soru

  Bir sırada bekleyen Ali baştan 14. sırada , Selami ise sondan 21. sıradadır.
  İkisinin arasında 4 kişi olduğuna göre, bu sırada en az kaç kişi vardır?

  • 32
  • 30
  • 29
  • 28
  • 27
 • Soru

  100 soruluk bir sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
  Her netin 2,5 puan olduğu bu sınavda tüm soruları işaretleyen bir öğrenci 175 puan aldığına göre kaç doğru cevabı vardır?

  • 80
  • 76
  • 72
  • 68
  • 64
 • Soru

  Bir lokantada, bir kısmı 2 kişilik, diğerleri 4 kişilik olan 30 tane masa vardır.
  Toplam müşteri kapasitesi 104 kişilik olan lokantada 2 kişilik kaç masa vardır?

  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • Soru

  54 kişinin katıldığı bir sınavda A1, A2, B1, B2, C1, C2, D notları kullanılmıştır. Bu notların her biri en az iki öğrenciye verilmiştir.
  Buna göre, aynı notu alan en çok kaç öğrenci vardır?

  • 40
  • 42
  • 45
  • 46
  • 48
 • Soru

  Eşit adımlarla yürüyen bir çocuk belli bir başlangıç noktasından başlayarak 5 adım ileri 2 adım geri atarak yürüyor.
  Buna göre, çocuk 87 adım attığında başlangıç noktasından kaç adım uzaklaşmıştır?

  • 36
  • 39
  • 41
  • 42
  • 43
 • Soru

  A noktasından yürümeye başlayan Selami 8 adım ileri, 3 adım geri atarak ilerliyor.
  A’dan 78 adım ilerlemiş olması için en az kaç adım atmış olması gerekir?

  • 168
  • 169
  • 170
  • 172
  • 176
 • Soru

  Hatice, matematik soru bankasındaki sorulardan her gün 60 tanesini çözerek 25 günde bitiriyor.
  Hatice, günde 75 soru çözseydi kitabı kaç günde bitirirdi?

  • 15
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
 • Soru

  Ali ve Aliye aynı sınıfın öğrencileridir. Ali’nin erkek arkadaşlarının sayısı, kız arkadaşlarının sayısından 4 fazladır. Aliye’nin kız arkadaşlarının sayısı, erkek arkadaşlarının sayısının yarısından 3 fazladır.
  Buna göre, sınıf mevcudu kaçtır?

  • 29
  • 30
  • 31
  • 33
  • 35
 • Soru

  A, B, C, D ile isimlendirilen bakterilerin hacimleri sırasıyla 2, 3, 5 ve 98 cm3 tür.
  Her bakteri haftada 4 cm3 büyüdüğüne göre, kaç hafta sonra A, B, C bakterilerinin hacimleri toplamı, D bakterisinin hacmine eşit olur?

  • 6
  • 8
  • 11
  • 12
  • 13
 • Soru

  Bir miktar bilye, bir grup çocuğa paylaştırılacaktır. Bu bilyelerden 8 tane fazla veya 9 tane eksik olsaydı bilyeler hiç artmayacak şekilde eşit olarak paylaştırılabilecekti.
  Buna göre, 200’den fazla olduğu bilinen bu bilyelerin sayısı en az kaç olabilir?

  • 209
  • 213
  • 218
  • 221
  • 224
 • Soru

  Bir yol boyunca düzenleme çalışması sırasında, yol kenarındaki elektrik direkleri sırasıyla 3 tanesi kırmızı, 4 tanesi mavi, 5 tanesi sarı, 6 tanesi yeşil, 7 tanesi mor renge boyanacaktır.
  Bu boyama işlemi her defasında aynı sıra ile tekrar edeceğine göre, 413. direğin rengi ne olur?

  • Kırmızı
  • Mavi
  • Sarı
  • Yeşil
  • Mor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir