in ,

KPSS/Matematik Sayı-Kesir Problemleri Test-3

 • Soru

  Bir satıcı pazara getirdiği karpuzların önce 3/10 ’unu satıyor. Sonra 36 kg daha karpuz satınca geriye tüm karpuzların 2/5 ’i kalıyor.
  Buna göre, başlangıçta kaç kg karpuz vardır?

  • 150
  • 120
  • 90
  • 80
  • 72
 • Soru

  Bir adam biriktirdiği parasının 5/12 ’sini harcıyor. Sonra kalanın 1/4 ’ünü, daha sonra geriye kalanın 1/21 ’ini de harcıyor.
  Elinde 400 TL parası kalan bu adamın başlangıçta toplam birikimi kaç TL’dir?

  • 1200
  • 1160
  • 1120
  • 1060
  • 960
 • Soru

  Un hamur haline getirilirken ağırlığı üçte biri kadar artar. Hamur ekmek haline gelirken ağırlığı beşte biri kadar azalır.
  Buna göre, 640 gr. ekmek yapabilmek için kaç gr un kullanmak gerekir?

  • 520
  • 540
  • 560
  • 600
  • 620
 • Soru

  Ramiz Dayı, bir miktar parayı 6 çocuğu arasında şu şekilde paylaştırıyor. En büyük çocuk paranın 1/3 ’ünü alıyor. Geriye kalan para diğer çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.
  Buna göre, en büyük çocuk diğerlerinden her birine verilenin kaç katı para almıştır?

  • 15
  • 6
  • 3
  • 5
   2
  • 3
   2
 • Soru

  İki çuval unun ağırlıkları oranı 5/8 ’dir. Un miktarı çok olan çuvaldan diğerine 15 kg un aktarıldığında çuvalların ağırlıkları farkı 30 kg oluyor.
  Buna göre, başlangıçta hafif olan çuvalda kaç kg un vardır?

  • 75
  • 80
  • 100
  • 120
  • 160
 • Soru

  Ardışık iki tam sayıdan büyük olanın 5 katı ile küçük olanın 2 katının toplamı 75’tir.
  Buna göre, bu sayılardan küçük olanı kaçtır?

  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Soru

  Bir okuldaki öğrenciler, her grup 20 öğrenci olmak üzere 36 gruba ayrılmıştır.
  Bu öğrenciler, her grupta 24 öğrenci olmak şartıyla kaç gruba ayrılabilir?

  • 26
  • 30
  • 32
  • 35
  • 36
 • Soru

  Bir bidondaki 42 litre sıvı yağ 0,8 litrelik şişelere doldurulacaktır.
  Buna göre, tam olarak dolmayan son şişede kaç litre sıvı yağ vardır?

  • 0,7
  • 0,6
  • 0,5
  • 0,4
  • 0,3
 • Soru

  84 koltuklu bir tiyatro salonunun x + 2 sayıda koltuğuna oturulduğunda boş kalan koltukların sayısı 2x + 1’dir.
  Buna göre, 2x – 9 sayıda koltuğa oturulduğunda boş kalan koltuk sayısı kaçtır?

  • 35
  • 37
  • 39
  • 43
  • 45
 • Soru

  Bir deponun tamamı su ile dolu iken tartıldığında a kg, içindeki suyun 1/7 ’si alındıktan sonra tartıldığında ise b kg gelmiştir.
  Buna göre, boş deponun ağırlığı kaç kg’dır?

  • 7a – 6b
  • 7b – 6a
  • 7b-a
     6
  • 7a-b
     6
  • 7a-b
     6
 • Soru

  Bir oduncu, bir kütüğü boyuna 17 eşit parçaya ayırabilmek için 48 dakika harcamaktadır.
  Buna göre, aynı kütüğü 1,5 saatte kaç eşit parçaya ayırmış olur?

  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
 • Soru

  Bir havuza 1. gün bir miktar su konulmuştur.
  Sonraki her gün, bir önceki gün havuzda bulunan su miktarı kadar su ilave edilerek havuz 12. gün dolduğuna göre, havuzun yarısı kaçıncı gün dolmuştur?

  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir