in ,

KPSS/Matematik Karışık Problemler Test-2

 • Soru

  A ve B şehirlerinden saatteki ortalama hızları sırasıyla 90 km ve 60 km olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar.
  12 saat sonra ilk kez C şehrinde karşılaştıklarına göre A ile B şehirleri arasındaki mesafe kaç kilometredir?

  • 1200
  • 1500
  • 1800
  • 2100
  • 2400
 • Soru

  Saatteki ortalama hızları sırasıyla 120 km ve 90 km olan bir otomobil ile bir otobüs A şehrinden B şehrine doğru hareket ediyorlar. Otobüs otomobilden 4 saat önce hareket ediyor ve araçlar B şehrinde yan yana geliyorlar.
  Buna göre A ve B şehirleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir?

  • 1440
  • 1350
  • 1260
  • 1170
  • 1080
 • Soru

  Bir araç 1000 kilometrelik bir yolun asfalt kısmını saatte ortalama 90 km, toprak kısmını ise saatte ortalama 40 km hızla tamamlıyor.
  Bu araç yolu 15 saatte tamamladığına göre yolun asfalt kısmı kaç kilometredir?

  • 280
  • 560
  • 720
  • 780
  • 840
 • Soru

  Saatteki hızı 90 km olan bir tren 110 metre uzunluğundaki bir tüneli 15 saniyede geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir?

  • 260
  • 265
  • 270
  • 275
  • 280
 • Soru

  Bir araç Ankara’dan Çorum’a saatte ortalama 60 km hızla gidip, Çorum’dan Ankara’ya saatte ortalama 90 km hızla geri dönüyor.
  Buna göre aracın yol boyunca ortalama hızı saatte kaç kilometredir?

  • 69
  • 72
  • 75
  • 78
  • 81
 • Soru

  Bir araç iki kent arasındaki yolu saatte ortalama 90 km hızla gidip hiç mola vermeden saatte ortalama 120 km hızla dönüyor. Yolculuğu toplam 7 saatte tamamladığına göre bu iki kent arasındaki uzaklık kaç kilometredir?

  • 240
  • 280
  • 300
  • 320
  • 360
 • Soru

  Bir yüzücü akıntının olduğu bir nehirde akıntıyla aynı yönde dakikada 46 metre, akıntıya ters yönde dakikada 28 metre yüzebilmektedir.
  Buna göre akıntının hızı dakikada kaç metredir?

  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • Soru

  Şekilde iki aracın hız – zaman grafiği verilmiştir.
  Araçların hızları arasındaki fark kaçıncı saniyede 12 m/sn olur?

  • 21
  • 20
  • 19
  • 18
  • 15
 • Soru

  Aynı nitelikteki 7 işçi günde 2 saat çalışarak 10 günde 420 birimlik bir işi bitirebildiklerine göre, aynı işçilerden üçü günde 4 saat çalışarak 5 günde kaç birimlik bir işi bitirebilirler?

  • 140
  • 180
  • 190
  • 200
  • 210
 • Soru

  Bir usta 3 günde 5 metrekare, çırağı 5 günde 3 metrekare halı dokuyabilmektedir.
  Buna göre ikisi birlikte 68 metrekarelik bir halıyı kaç günde dokuyabilirler?

  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
 • Soru

  Altay bir işi tek başına 12 saatte, Alya aynı işi tek başına 18 saatte bitirebilmektedir.
  İkisi birlikte 6 saat çalıştıktan sonra Altay işi bırakırsa Alya kalan işi tek başına kaç saatte bitirir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Soru

  İçerisinde 250 litre su olan bir havuzun boşaltılmaya başlanmasından t saat sonra havuzun doluluk oranı % x oluyor.
  x ile t arasında x = –5t + 100 bağıntısı olduğuna göre boşaltılmaya başlanmasından kaç saat sonra havuzda 25 litre su kalır?

  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir