in ,

KPSS/Coğrafya Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri ve Türkiye’de Yerleşme Test-1

 • Soru

  Türkiye arazisinin, geçmiş çağlardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmasında ve tarihi dönemlerin birçoğunda yerleşim yeri olarak kullanılmasında;
  I. verimli tarım alanlarına sahip olması,
  II. su kaynakları bakımından yeterli olması,
  III. iklim özelliklerinin yerleşme faaliyetleri için uygun olması
  verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

  • Yalnız I.
  • Yalnız lI.
  • l ve ll.
  • ll ve lll.
  • l, ll ve lll.
 • Soru

  Türkiye’de doğal çevre özelliklerine göre mesken yapımında kullanılan malzemelerin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir.
  Buna göre: haritada işaretlenerek verilen yerlerin hangisinde mesken yapımında kullanılan malzemelerin daha çok kerpiç olması beklenir?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Türkiye’de balıkçılık yapmak ve belli bir süre yaşamını orda devam ettirmek amacıyla deniz kıyısında kurulmuş geçici köy altı yerleşmelerine dalyan adı verilmektedir.
  Bu yerleşme şeklinin aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha az görülmesi beklenir?

  • Marmaris ve çevresi
  • Dalaman ve çevresi
  • Hopa ve çevresi
  • Alanya ve çevresi
  • Kaş ve çevresi
 • Soru

  I. Amazon havzası
  II. Sibirya platosu
  III. Grönland adası
  Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde düşük sıcaklıktan dolayı yerleşmeler seyrektir?

  • Yalnız I.
  • Yalnız lI.
  • Yalnız Ill.
  • l ve lll.
  • ll ve lll.
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim yerinin gelişmesinde daha az etkiye sahiptir?

  • Jeopolitik konumu
  • Yeraltı kaynakları
  • İklim koşulları
  • Ulaşım yolları
  • Bitki örtüsü
 • Soru

  Aşağıda Türkiye haritası üzerinde bazı yerleşim birimleri işaretlenmiştir.
  Bu yerleşim birimlerinden hangisinin kurulup gelişmesinde etkili olan fonksiyon sayısı daha azdır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Benim doğduğum köy; dağın eteğinde kurulmuştur. Köyün aşağı kesimlerinde yer alan düzlükler tarım alanları ve bağ bahçe ekimi için kullanılırken köyün yukarısında yer alan engebeli alanlar mera alanları olarak kullanılmaktadır. Köyün ortasından geçen dere kışın akarken yazın kurumaktadır. Derenin hemen kıyısında tüm köyün su ihtiyacını karşıladığı bir çeşme bulunmaktadır. Köydeki tüm evler de bu çeşmeyi çevreleyecek şekilde konumlanmıştır. Yaklaşık 500 kişi olan köyümüzün nüfusu, verdiği göç nedeniyle yıldan yıla azalmaktadır.
  Yukarıdaki parçada anlatılan yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • İdari yapısına göre muhtarlıktır
  • Sürekliliğine göre kalıcı yerleşmedir
  • Kurulduğu yere göre dağ eteği köyüdür
  • Nüfus yoğunluğuna göre seyrek nüfusludur
  • Yerleşme dokusuna göre dağınık yerleşmedir
 • Soru

  Türkiye’de dairesel, çizgisel, kıyı boyu, toplu ve dağınık yerleşme dokularını görmek mümkündür.
  Yerleşme dokularının bu şekilde farklılık göstermesi üzerinde:
  I. yer şekilleri,
  II. su kaynakları,
  III. ulaşım faaliyetleri
  verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

  • Yalnız l.
  • Yalnız ll.
  • l ve ll.
  • ll ve lll.
  • l, ll ve lll.
 • Soru

  Türkiye’de aşağıda verilen yerleşme türlerinden hangisi daha yaygındır?

  • Oba
  • Divan
  • Yayla
  • Ağıl
  • Mezra
 • Soru

  • Devamlı köy altı yerleşmelerinden biridir.
  • Birbirinden uzakta kurulmuş mahallelerden oluşmaktadır.
  • Mahallelerin oluşmasında akrabalık bağları etkili olmuştur.
  Özellikleri verilen yerleşme türü haritada işaretlenen alanların hangisinde görülmektedir?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Bazı şehirlerin gelişmesinde barındırdığı askeri birliklerin etkisi oldukça fazladır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlere örnek gösterilemez?

  • Evet
  • hayır
  • Burdur
  • Çarşamba
  • Çorlu
 • Soru

  Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesinde hizmet sektörünün daha ön planda olduğu söylenir?

  • Karaman
  • Akşehir
  • Marmaris
  • Adapazarı
  • Düzce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir