in ,

KPSS/Coğrafya Türkiye’nin İklim Özellikleri Test-1

 • Soru

  Türkiye’de kısa mesafede iklim değişimleri görülmektedir.
  Bu durumun oluşmasında:
  I. Kuzey Yarım Küre’de yer alması,
  II. yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi,
  III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması
  verilenlerden hangileri etkili değildir?

  • Yalnız I.
  • Yalnız II.
  • I ve II.
  • I ve III.
  • II ve III.
 • Soru

  Türkiye’de birden fazla iklim tipi etkili olmaktadır.
  Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

  • Yüzölçümü
  • Dağların uzanışı
  • Orta Kuşak’ta yer alması
  • Yer şekillerinin engebeli olması
  • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Soru

  Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada üzerinde bulunmaktadır. Bu durum ülkemiz iklimini etkilemektedir.
  Bu etkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  • Denizlerimiz, Türkiye’nin güneyinde bulunan kıyılarda yaz yağışlarını artırmıştır.
  • Kıyı kesimlerde yıllık sıcaklık farkı iç kesimlere oranla daha azdır.
  • Kıyı kesimlerde bitki örtüsü genellikle iç kesimlere oranla daha zengindir.
  • Denizlerimiz Türkiye’nin yıllık sıcaklık farkının azalması üzerinde etkili olmuştur.
  • Denizden gelen nemli hava kütleleri Uşak ve Denizli illerimizin yıllık yağış miktarını olumlu etkilemiştir.
 • Soru

  Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalmaktadır.
  Bu durumun nedeni olarak:
  I. toprak tiplerinin değişmesi,
  II. yükselti ortalamasının artması,
  III. güneş ışınlarının geliş açısının azalması
  verilenlerden hangileri gösterilir?

  • Yalnız I.
  • Yalnız II.
  • I ve II.
  • I ve III.
  • II ve III.
 • Soru

  Türkiye’de yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerler arasında Erzurum-Kars Platosu da bulunmaktadır.
  Bu yerde yıllık sıcaklık farkının fazla olmasında:
  I. karasallık,
  II. bakı etkisi,
  III. enlem etkisi
  verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

  • Yalnız I.
  • Yalnız II.
  • I ve II.
  • I ve III.
  • II ve III.
 • Soru

  Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı yer işaretlenmiştir.
  Bu yerlerden hangisinde yıl boyunca bağıl nemin daha fazla olması beklenir?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Karadeniz kıyılarında oluşan yağışların büyük çoğunluğu yamaç yağışı şeklindedir.
  Bu durumun nedeni olarak:
  I. Karadeniz kıyısında bulunan dağ sıralarının uzanışı,
  II. Karadeniz üzerinde oluşan rüzgârların yönü,
  III. Karadeniz sularının tuzluluk oranı
  verilenlerden hangileri gösterilir?

  • Yalnız I.
  • Yalnız II.
  • I ve II.
  • I ve III.
  • II ve III.
 • Soru

  Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz ve Karasal İklim Bölgesi sınırları içerisinde bulunan yerler mevcuttur. Aşağıda verilen Türkiye Haritası üzerinde beş farklı alan işaretlenmiştir.
  Bu alanlardan hangisinde verilen üç iklim bölgesine ait arazi bulunmaktadır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Türkiye’nin mutlak konumunun iklimi üzerindeki etkilerine;
  I. Cephe yağışlarının görülmesi
  II. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin bir arada görülmesi
  III. Kuzeyden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
  özelliklerinden hangileri örnek gösterilebilir?

  • Yalnız I.
  • Yalnız II.
  • I ve II.
  • I ve III.
  • II ve III.
 • Soru

  Aşağıda Türkiye’de bir istasyona ait ortalama yıllık sıcaklık ve yağış grafiği ve Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş beş farklı yer verilmiştir.
  Bu istasyon harita üzerinde işaretlenen yerlerden hangisi üzerinde bulunur?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Bağıl nem oranının yüksek olduğu yerlerde bulutluluk oranı yüksek ve güneşlenme süresi azdır.
  Buna göre aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde güneşlenme süresi diğerlerine göre daha azdır?

  • Karaman
  • Muğla
  • Mersin
  • Ağrı
  • Trabzon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir