in , ,

KPSS Coğrafya Karma Test-1

 • Soru

  Aşağıda bazı endemik bitki türleri ve bunların ülkemizde görüldüğü yerler eşleştirilmiştir.
  I. Kazdağı Köknarı – Ege Bölgesi
  II. Datça Hurması – Ege Bölgesinde
  III. Istranca Meşesi – Marmara’da
  IV. Anzer Çayı – Karadeniz’de
  Yapılan bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

  • I, II ve III
  • I, III ve IV
  • II, III ve IV
  • I, II ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru

  Bölgelerimizin iklim özellikleri düşünülecek olursa aşağıda verilen bölgelerimizden hangisinde yazların sıcak ve kurak geçmesi o bölge için daha büyük sorun oluşturur?

  • Akdeniz
  • Marmara
  • Karadeniz
  • İç Anadolu
  • Güneydoğu Anadolu
 • Soru

  Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı rüzgârların esiş yönleri gösterilmiştir. Bu rüzgarların esiş yönlerine göre aşağıda isimleri eşleştirilmiştir.
  I. Yıldız
  II. Kıble
  III. Lodos
  Yapılan bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • I ve II
  • Il ve IIl
  • I, ll ve lII
 • Soru

  Bir akarsu veya göl sularını açık denizlere ulaştırabiliyorsa açık havza, ulaştıramıyorsa kapalı havza niteliğindedir.
  Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi kapalı havza niteliğinde değildir?

  • Van Gölü
  • Tuz Gölü
  • Aras
  • Kura
  • Dicle
 • Soru

  Yeryüzü şekilleri düşünülecek olursa verilen numaralı doğrultulardan hangisinde eşit mesafede yol kat edildiğinde daha belirgin iklim değişimi yaşanması beklenir?

  • l
  • ll
  • lll
  • lV
  • V
 • Soru

  Aşağıda ülkemizde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu iller verilmiştir.
  Bunlardan hangisinin nüfusunun yoğun olmasının nedeni diğerlerinden farklıdır?

  • İstanbul
  • Yalova
  • İzmir
  • Bursa
  • Gaziantep
 • Soru

  Aşağıdaki tabloda beş bölgeye ait aritmetik ve fizyolojik nüfus yoğunlukları verilmiştir.
  Tablodaki bilgilerden faydalanarak bu bölgelerle ilgili aşağıdaki yapılacak yorumlardan hangisi yanlış olur?

  • Birinci bölge ikinci bölgeye göre daha düzlük bir arazi üzerine kurulmuştur.
  • Üçüncü bölgede ulaşım maliyeti dördüncü bölgeye göre daha azdır.
  • Dördüncü bölgede tarımda makine kullanımı beşinci bölgeden fazladır.
  • Bir, üç ve beşinci bölgelerde arazi nispeten daha düzlüktür.
  • İkinci bölgede kırsal kesimlerinde dağınık yerleşme görülme ihtimali daha yüksektir.
 • Soru

  Ülkemizde 1927 yılından bu yana uygulanan nüfus politikalarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • 1927-1963 yılları arasında nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulanmıştır.
  • 1963-1985 yılları arasında nüfusu artırıcı politikalardan vazgeçilerek isteyen istediği kadar çocuk yapabilir denmiştir.
  • 1985-2010 yılları arasında nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmıştır.
  • 2010-günümüze kadar nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır.
  • Günümüzde nüfusun niteliğinden çok niceliği önemli olduğu için niceliği artırmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır.
 • Soru

  Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı kıyılarımız işaretlenerek numaralandırılmıştır.
  Aşağıda numaralı yerler ve burada görülen kıyı tipi eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

  • I-Boyuna kıyı
  • II-Ria tipi kıyı
  • III-Enine kıyı
  • lV-Kalanklı kıyı
  • V-Dalmaçya tipi kıyı
 • Soru

  Aşağıda bazı devlet kontrolündeki tarım ürünleri ve devlet kontrolünde olma nedenleri eşleştirilmiştir.
  Yapılan bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  • Tütün-Sağlığa zararlı olduğu için
  • Pirinç-Sıtma hastalığına neden olduğu için
  • Şekerpancarı-Depo ömrü az olduğu için
  • Kenevir-Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için
  • Haşhaş-Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için
 • Soru

  Aşağıdaki hayvancılık kollarından hangisinin iklime bağımlılığı diğerlerinden daha fazladır?

  • Kültür balıkçılığı
  • Arıcılık
  • Kümes hayvancılığı
  • İpek böcekçiliği
  • Besi hayvancılığı
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi devlet kontrolünde çıkartılan madenlerden birisi değildir?

  • Bor
  • Uranyum
  • Toryum
  • Demir
  • Altın
 • Soru

  Bazı sanayi kuruluşlarının hammaddeye yakın olması zorunlu olmamasına rağmen yine de ulaşım maliyetini azaltmak için hammaddeye yakın olarak kurulmuştur.
  Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinde böyle bir durum söz konusu olabilir?

  • Konserve fabrikaları
  • Salça fabrikaları
  • Pamuklu dokuma fabrikaları
  • Şeker fabrikaları
  • Meyve suyu fabrikaları
 • Soru

  Aşağıda enerji üretiminde kullanılan bazı kaynaklar verilmiştir.
  I. Uranyum
  II. Linyit
  III. Taşkömürü
  IV. Dalga
  Verilenlerden hangileri ülkemizde enerji üretiminde kullanılmamaktadır?

  • I ve II
  • I ve IIl
  • I ve IV
  • III ve IV
  • II ve IV
 • Soru

  Aşağıdaki Türkiye haritasında Güney Marmara’da taralı bir alan verilmiştir.
  Haritadaki bu taralı alan ülkemizdeki turizm gelişim koridorlarından hangisinin alanını göstermektedir?

  • Yayla koridoru
  • İpekyolu turizm koridoru
  • Kış turizmi koridoru
  • Zeytin koridoru
  • İnanç turizmi koridoru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir