in ,

KPSS/Coğrafya İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri Test-1

 • Soru

  Yer kabuğunda meydana gelen yükselme ve alçalma hareketlerine epirojenez adı verilir.
  Bu hareketler sonucunda,
  I. deniz sularının kara içlerine doğru ilerlemesi,
  II. kıyı taraçalarının oluşması,
  III. akarsuların menderesler oluşturması
  verilenlerden hangileri gerçekleşmektedir?

  • Yalnız l.
  • Yalnız ll.
  • l ve ll.
  • ll ve lll.
  • l, ll ve lll.
 • Soru

  Okyanus tabanlarında meydana gelen depremler büyük dalga hareketlerine neden olmaktadır. Bu dalgalar kıyıya ulaştığında yıkıcı etkiler yapmaktadır. Bu olaya tsunami adı verilir.
  Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde tsunami görülme ihtimali daha fazladır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  İskandinav Yarımadası’ndaki buzul kütlesinin erimesi yarımadanın hafiflemesine neden olmaktadır.
  Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine zemin oluşturmaktadır?

  • Volkanizma
  • Orojenez
  • Epirojenez
  • Metamorfizma
  • Deprem
 • Soru

  Magmanın yer kabuğunun içine sokulması ve burada bulduğu çatlaklarda yavaş yavaş soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu şekillerden biridir?

  • Batolit
  • Kaldera
  • Krater
  • Maar
  • Tüf tabakası
 • Soru

  Aşağıdaki görselde iki farklı dağ oluşum şekli gösterilmiştir.
  Bu oluşumların farklılık göstermesinde,
  I. tabakaların kimyasal yapıları,
  II. akarsu şebekeleri,
  III. volkanizma faaliyetleri
  verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

  • Yalnız l.
  • Yalnız ll.
  • l ve ll.
  • ll ve lll.
  • l, ll ve lll.
 • Soru

  Yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara deprem adı verilir.
  Bu sarsıntılara,
  I. kayaçların çözünmesi
  II. şiddetli volkanik patlamaların yaşanması,
  III. yer kabuğunda meydana gelen boşlukların tavan kısmının çökmesi,
  verilenlerden hangileri neden olmaktadır?

  • Yalnız l.
  • Yalnız ll.
  • l ve ll.
  • ll ve lll.
  • l, ll ve lll.
 • Soru

  Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler; deniz, göl vb. su kütlelerinin tabanlarında birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluşur. Bu tortul tabakalar, levhaların yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar. Buna bağlı olarak da kıvrım ve kırık dağları oluşur.
  Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekildeki oluşumlara örnek gösterilemez?

  • Yalnız l.
  • Yalnız ll.
  • Yalnız lll.
  • l ve lll.
  • ll ve lll.
 • Soru

  Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler; deniz, göl vb. su kütlelerinin tabanlarında birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluşur. Bu tortul tabakalar, levhaların yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar. Buna bağlı olarak da kıvrım ve kırık dağları oluşur.
  Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekildeki oluşumlara örnek gösterilemez?

  • Ağrı Dağı
  • Yunt Dağı
  • Madra Dağı
  • Küre Dağları
  • Bey Dağları
 • Soru

  Aşağıda çeşitli olaylar verilmiştir.
  I. Himalaya Dağları’nın oluşması
  II. Çöküntü alanların oluşması
  III. Toprak kaymasının meydana gelmesi
  Bu olaylardan hangilerinin doğrudan iç kuvvetlerin etkisiyle oluştuğu söylenebilir?

  • Yalnız l.
  • Yalnız ll.
  • l ve ll.
  • l ve lll.
  • l, ll ve lll.
 • Soru

  Tektonik depremler; levha hareketleriyle meydana gelen yer değiştirme, sıkıştırma, gerilme ve kırılma sonucu oluşan sarsıntılardır.
  Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde tektonik deprem görülme ihtimali daha azdır?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Yeryüzü şekillerinin bir kısmı, oluşumları için gerekli olan enerjiyi mantodaki konveksiyonel akımlardan alır. Bu enerjinin sonucunda meydana gelen iç kuvvetler yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlar.
  Buna göre aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşmasında iç kuvvetler doğrudan etkili olmamıştır?

  • Konya Ovası
  • Toros Dağları
  • Yıldız Dağları
  • Çukurova Deltası
  • Bakırçay Grabeni
 • Soru

  Epirojenez olayının sonucunda kara kütlesinin yükselmesiyle önceden aşınan alanlar tekrar yükselir. Böylece kıyılarda ve akarsu yataklarında bazı yer şekilleri oluşur.
  Bu olay sonucunda kıyılarda ve akarsu yataklarında oluşan yer şekillerine ne ad verilir?

  • Peneplen
  • Krater
  • Taraça
  • Graben
  • Antiklinal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir