in ,

KPSS Coğrafya/ Dünya’nın Şekli ve Sonuçları Test-1

 • Soru

  Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir.
  Bu yerlerden;
  • ardışık iki meridyen arası mesafenin en fazla olduğu,
  • yıl içinde gece-gündüz süreleri değişiminin en fazla olduğu
  sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  • l,ll
  • l,V
  • ll, lll
  • V, l
  • V, lV
 • Soru

  Altın ihracatı yapan bir firma yetkilisi, Ekvator üzerinde tartılan altının ağırlığının kutuplara gidildiğinde değişeceğini söylemektedir.
  Firma yetkilisinin bu açıklamayı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • Yer çekiminin Ekvator ile kutup noktaları arasında değişiklik göstermesi
  • Kutuplarda güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması
  • Ekvator’da buharlaşma miktarının fazla olması
  • Kutuplarda sıcaklık değerlerinin düşük olması
  • Ekvator’da çizgisel hızın fazla olması
 • Soru

  Dünyanın şeklinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez?

  • Kızıldeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu olması
  • Amazon havzasında bitki çeşitliliğinin Sibirya’dan fazla olması
  • Sahra Çölü’nün İskandinav yarımadasından daha sıcak olması
  • Kutuplar ve çevresinde gurub ve tan süresinin uzun olması
  • Güneydoğu Asya’nın ortalama yükseltisinin Batı Avrupa’dan fazla olması
 • Soru

  • Mevsim sürelerinin yarım kürelere göre farklılık göstermesi
  • Ekvator ile kutuplar arasında yer çekimi kuvvetinin farklılık göstermesi
  • Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüzün 21 Haziran’da yaşanması
  • Harita çizimlerinde hataların meydana gelmesi
  • Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki çeşitliliğinin değişmesi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Dünya’nın şeklinin sonucu olarak gösterilir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Soru

  Aşağıdaki durumlardan hangisi Dünya’nın şeklinin sonucu olarak gösterilemez?

  • Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırının alçalması
  • 30° enlemleri çevresinde Dünya’nın en geniş çöllerinin bulunması
  • Kutuplar çevresinden esen rüzgârların sıcaklığı azaltıcı etki yapması
  • Ekvator çevresinde yıl boyunca termik alçak basınç alanı oluşması
  • Kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranının azalması
 • Soru

  Aşağıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen noktalardan aynı yükseklikte, aynı anda ve doğu yönünde hareket eden uçaklar Dünya çevresinde bir tur atmışlardır. Uçakların tamamı turlarını aynı sürede tamamlamışlardır.
  Buna göre hangi noktadan hareket eden uçağın hızının daha fazla olduğu söylenebilir?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Ekvator ve çevresinde yıl boyunca ortalama sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak buharlaşma miktarı fazladır.
  Bu durumun sonuçları arasında aşağıda verilenlerden hangisi gösterilemez?

  • Atmosfer basıncının düşük olması
  • Yıllık yağış miktarının fazla olması
  • Bitki ve hayvan çeşitliğinin fazla olması
  • Toprakların yıkanma oranının fazla olması
  • Gurup ve tan sürelerinin daha kısa olması
 • Soru

  Bir coğrafya araştırmacısı arazi çalışması yapmak için K noktasından L noktasına daha sonda M noktasına hareket etmiştir.
  Bu araştırmacının K, L ve M noktaları arasında aşağıdakilerden hangisini gözlemlediği söylenemez?

  • K’den L’ye gittiğinde ortalama sıcaklığın azaldığını
  • K – L arasında, L – M arasına göre bitki çeşitliliğinin daha zengin olduğunu
  • K – L arasında cisimlerin gölge yönünün hem kuzeyi hem de güneyi gösterdiğini
  • L noktasından M noktasına vardığında Kuzey Kutup Noktasına olan uzaklığın değişmediğini
  • L noktasından M noktasına gidildiğinde gece ile gündüz süresi arasındaki zaman farkının azaldığını
 • Soru

  I. Yerçekimi kuvvetinin kutuplarda daha fazla olması
  II. Daha doğuda bulunan noktalarda güneşin erken doğması
  III. Ekvator çevresinin kutuplar çevresine göre daha uzun olması
  Yukarıdakilerden hangileri Dünya’nın şeklinin sonucu olarak gösterilir?

  • Yalnız I.
  • Yalnız ll.
  • Yalnız III.
  • I ve II.
  • I ve III.
 • Soru

  Dünya’nın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralır.
  Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  • Beşeri faaliyetlere bağlı olarak doğal çevrenin zarar görmesi
  • Yer çekimi kuvvetinin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe artması
  • Bitki örtüsünün Ekvator ile kutuplar arasında farklılık göstermesi
  • Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların yaşanması
  • Karaların iç kısmının kıyılara oranla daha kurak olması
 • Soru

  Aşağıda iki ayrı alanın matematik konumları verilmiştir.
  Bu alanlar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • II. bölgede gece gündüz sürelerinin değişimi daha fazladır.
  • II. bölgenin izdüşüm alanı daha geniştir.
  • İki bölgenin de kuzeyiyle güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık aynıdır.
  • I. bölgede ardışık iki meridyen arasındaki mesafe daha fazladır.
  • İki bölgenin de doğusu ile batısı arasında 40 dakika zaman farkı vardır.
 • Soru

  Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülmektedir. Bu sebeple Ekvator ve çevresinde sıcaklık ortalamaları yıl boyunca yüksek olmaktadır. Ancak bazı yerel özellikler sayesinde Ekvator’a uzak bir nokta Ekvator’a daha yakın olan diğer bir noktaya göre daha sıcak olabilmektedir.
  Bu yerel özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  • Enlem
  • Karasallık
  • Yükselti
  • Rüzgârlar
  • Okyanus akıntıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir