in ,

KPSS Coğrafya/ Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları Test-1

 • Soru

  Okyanus akıntıları Kuzey Yarım Küre’de hareket yönünün sağına, Güney Yarım Küre’de ise soluna doğru sapma göstermektedirler.
  Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • Dünya’nın eksen hareketini batıdan doğuya doğru yapması
  • Güneş ışınlarının Ekvator çevresine büyük açılarla düşmesi
  • Çizgisel hızın Ekvator’dan kutuplara doğru azalması
  • Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin daha uzun sürmesi
  • Karaların denizlere göre daha erken soğuması
 • Soru

  Dünya üzerinde herhangi bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısı gün içerisinde değişiklik göstermektedir.
  Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  • Kayaçların fiziksel olarak ufalanması
  • Meltem rüzgârlarının oluşması
  • Günlük basınç farklarının oluşması
  • Günlük sıcaklık farklarının oluşması
  • Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
 • Soru

  Gün içinde güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği saat 12.00 olmasına rağmen günün en sıcak anları 13.00- 14.00 saatleri arasında yaşanır.
  Bu durumun ortaya çıkmasında,
  I. ısı birikimi
  II. yerel saat farkı
  III. matematik konum özellikleri
  unsurlardan hangileri etkili olmuştur?

  • Yalnız I.
  • Yalnız lI.
  • Yalnız llI.
  • l ve ll.
  • ll ve lll.
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı etkili olmuştur?

  • Yerel saat farklarının oluşması
  • Matematik iklim kuşaklarının sınırları
  • Meltem rüzgârlarının oluşması
  • Şubat ayının 28 gün sürmesi
  • Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
 • Soru

  Aşağıda 30° Kuzey enlemi üzerindeki iki farklı merkezde, 21 Mart tarihinde aynı anda güneşin ufuk düzlemindeki konumları gösterilmiştir.
  Buna göre merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  • Aralarındaki yerel saat farkına
  • E merkezinin daha doğuda yer aldığına
  • Hangi merkezde güneşin daha erken doğduğuna
  • 21 Haziranda merkezlerde hangi mevsimin başladığına
  • Y merkezinin başlangıç meridyenine göre konumuna
 • Soru

  • Güney Yarım Kürede ağaçlar yapraklarını mart ayında dökmeye başlarken; Kuzey Yarım Kürede ağaçlar yapraklarını eylül ayında dökmeye başlar.
  • Fransa, İtalya ve Türkiye’de turunçgil ürünlerinin hasat dönemi aralık ayında başlarken, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde haziran ayında başlamaktadır.
  Bu durumlar üzerinde;
  I. Eksen eğikliği,
  II. Dünya’nın yıllık hareketi,
  III. Dünya’nın günlük hareketi
  verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

  • Yalnız I.
  • Yalnız lI.
  • Yalnız llI.
  • l ve ll.
  • ll ve lll.
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olmasının sonuçları arasında gösterilemez?

  • Şubat ayının 28 gün sürmesi
  • Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
  • Dünya’nın güneşe olan uzaklığının değişmesi
  • Yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olması
  • Aydınlanma çemberinin yıl içerisinde yer değiştirmesi
 • Soru

  Dünya güneş karşısında şekildeki konumda iken Türkiye’de aşağıdaki durumların hangisi görülmez?

  • Yıl içerisinde öğle vaktinde cisimlerin gölgesinin en kısa olduğu konumdadır.
  • Karadeniz kıyılarında gündüz süresi Akdeniz kıyılarına göre daha uzundur.
  • Güneş aynı boylam üzerinde yer alan Ankara’da, Bartın’a göre daha geç doğar.
  • Yıl içerisinde gece – gündüz süresi arasındaki farkın en az olduğu konumdadır.
  • Güneş ışınları yıl içindeki en büyük açıyla gelmektedir.
 • Soru

  Haritada işaretlenen yerlerin birinde yıl boyunca gözlem yapan bir araştırmacı cisimlerin gölgesinin sürekli kuzey yönde olduğunu gözlemlemiştir.
  Buna göre gözlem haritada işaretlenen yerlerin hangisinde yapılmış olabilir?

  • l.
  • ll.
  • lll.
  • lV.
  • V.
 • Soru

  Aşağıda sıcaklık kuşaklarının sınırları gösterilmiştir.
  Sıcaklık kuşaklarının yarım kürelere göre farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

  • Kara ve denizlerin dağılışı
  • Okyanus akıntıları
  • Genel hava dolaşımı
  • Eksen eğikliği
  • Rüzgârlar
 • Soru

  Aşağıdaki grafikte 21 Haziran tarihinde K, L, M ve N merkezlerinde yaşanan gündüz süreleri gösterilmiştir.
  Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  • L merkezi Ekvator çizgisinin güneyindedir.
  • Çizgisel hızı en fazla olan merkez M merkezidir.
  • N merkezi Güney Yarım Küre’de orta kuşakta yer alır.
  • K merkezi diğer merkezlere göre daha kuzeyde yer alır.
  • 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz L merkezinde yaşanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir