in ,

KPSS/Coğrafya Deneme Testi-1

 • Soru

  Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru yapar. Bu nedenle doğuda yerel saat daha ileridir.
  Buna göre; dünyanın dönüş yönü bugünkünün tam tersi olsaydı, aşağıdaki illerimizden hangisinin yerel saati Ankara’nın yerel saatinden daha ileri olurdu?

  • İzmit
  • Konya
  • Adana
  • Erzurum
  • Malatya
 • Soru

  Türkiye’nin yerşekilleri île ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

  • Geniş düzlükler genellikle Tuz Gölü çevresinde yaygındır.
  • Kuzey ve güney kıyılarımızda dağlar kıyıya paralel 3 uzanır.
  • Delta ovalarımız en fazla Akdeniz Bölgesinde yaygındır.
  • Ülkemizde batıdan doğuya doğru yükselti artar.
  • Ülkemizde dağlar doğu-batı doğrultusunda uzanır.
 • Soru

  Kireçtaşı (kalker)’nın yaygın olduğu arazilerde yağışın büyük bölümü yeraltına sızarak yer altı sularını zenginleştirir.
  Aşağıda verilen yerlerin hangisinde yukarıda anlatılan durum gözlemlenir?

  • Yıldız Dağları
  • Taşeli Platosu
  • Doğu Karadeniz
  • Hakkari
  • Yukarı Sakarya
 • Soru

  Aşagıdakilerdeıı hangisi Türkiye’de kırsal kesimlerden kentlere göç nedenlerinden biri değildir?

  • Doğum oranının çok yüksek olması
  • İş olanaklarının kısıtlı olması
  • Kentin sunduğu bazı hizmetlerden yararlanma isteği
  • Büyük baraj alanlarındaki toprakların su altında kalması
  • Konut sayısının yetersiz olması
 • Soru

  I. Kıyıların fazla girintili çıkıntılı olması
  II. Dağların kıyıya dik uzanması
  III. Delta ovalarının bulunması
  Yukarıdakilerden hangileri, Ege Bölgesi’nin kıyı bölümünde yamaç yağışlarının Türkiye’nin diğer kıyı bölümlerinden daha az görülmesinin nedenlerindendir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I ve IIl
 • Soru

  -Sınır ticareti gelişmiştir.
  -Belkıs harabeleri turizm potansiyelini artırmıştır.
  -Pamuk ipliği ve dokuma endüstrisi gelişmiştir.
  Yukarıda bazı özellikleri verilmiş olan il aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • Diyarbakır
  • Gaziantep
  • Adıyaman
  • Siirt
  • Şanlıurfa
 • Soru

  Bir ülkede hammadde ihraç edilip, mamul madde ithal ediliyorsa, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

  • Sanayi gelişmemiştir
  • Makineli tarım yapılır
  • Maden üretimi fazladır
  • Enerji üretimi fazladır
  • Nüfus yoğunluğu fazladır
 • Soru

  Aşağıdaki şekilde bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün değişimi görüşmektedir.
  Buna göre; şekildeki gibi bir değişim aşağıdaki illerimizden hangisine ait olabilir?

  • Afyon
  • Zonguldak
  • Rize
  • Antalya
  • Isparta
 • Soru

  Aşağıdaki haritada noktaların hangisinin bulunduğu bölgede turizm gelirlerinin payı en fazladır?

  • l
  • ll
  • lll
  • lV
  • V
 • Soru

  Aşağıdaki Türkiye haritasında gösterilen doğrultulardan hangisinde demiryolu yapım maliyeti daha düşüktür?

  • l
  • ll
  • lll
  • lV
  • V
 • Soru

  Türkiye’de orman yangınlarının fazla olması, orman alanlarının azalmasının nedenlerinden biridir.
  Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının önlemek için alınacak tedbirlerden biri değildir?

  • Orman alanlarında denetimsiz piknik yapılmasını önlemek
  • Orman denetleme noktaları kurmak
  • Orman alanlarında emniyet koridorları açmak.
  • Orman alanlarının tarım alanına dönüştürülmesini engellemek.
  • Yangınlara hızlı müdahale edecek yangın söndürme ekipleri kurmak.
 • Soru

  Besi hayvancılığı, tüketici nüfusun fazla olduğu alanlarda yaygın olarak yapılan ekonomik bir uğraştır.
  Buna göre, aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisinde, besi hayvancılığının daha çok gelişmesi beklenir?

  • Erzurum – Kars Bölümü
  • Doğu Karadeniz Bölümü
  • Hakkari Bölümü
  • Yukarı Kızılırmak Bölümü
  • Çatalca – Kocaeli Bölümü
 • Soru

  Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu alanlar için;
  I. Yaz yağışları fazladır.
  II. Bitki örtüsü cılızdır.
  III. Yerşekilleri engebelidir
  gibi özelliklerden hangileri kesinlikle söylenemez?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • Yalnız Ill
  • l ve ll
  • ll ve lll
 • Soru

  Coğrafi bölgelerimizle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisinin oluşumu bölgede yaşanan iklim özellikleriyle ilgilidir?

  • Karadeniz Bölgesi’nde ulaşımın zor olması
  • Akdeniz Bölgesi’nde karstik şekillerin yaygın olması
  • Ege Bölgesi’nde doğal liman ve körfezlerin fazla olması
  • İç Anadolu Bölgesi’nde buğday tarımının yaygın olması
  • Doğu Anadolu Bölgesi’nde deprem riskinin yüksek olması
 • Soru

  Aşağıdaki haritada taralı alanların hangisinde tarım ürünü çeşitliliği en fazladır?

  • l
  • ll
  • lll
  • lV
  • V
 • Soru

  Türkiye’de devlet kontrolünde üretimi yapılan ürünlerin üretim miktarında, yıllara göre görülen değişim azdır.
  Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu genellemeye uymaz?

  • Haşhaş
  • Tütün
  • Kenevir
  • Susam
  • Çay
 • Soru

  I. Sulama olanaklarının artırılması
  II. Ekili dikin alanların genişletilmesi
  III. Tohum ıslahı çalışmaları yapılması
  IV. Çayır ve mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi
  Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye’de tarımsal alandan alınan verimi artıracak çalışmalardandır?

  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
  • ll ve lV
  • lll ve lV
 • Soru

  Aşağıdaki grafikte, 2005 yılına göre Türkiye’deki bazı meyvelerin ağaç sayıları ile üretim miktarları gösterilmiştir.
  Grafik incelendiğinde, aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?

  • Üretim miktarı en fazla olan tarım ürünü kayısıdır.
  • İncir ve şeftali ihraç edilen ürünlerdir.
  • Ağaç başına en az verim kayısıdan elde edilmiştir.
  • Mandalina ve armut üretimleri arasında 200 tondan fazla fark vardır.
  • Ağaç başına en az verim mandalinadan elde edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir