in ,

KPSS/Coğrafya Deneme Testi-3

 • Soru

  Türkiyeʼnin mutlak konumuyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Güneyi Ekvatorʼa daha yakındır.
  • Başlangıç meridyeninin doğusundadır.
  • Yengeç Dönencesiʼnin kuzeyindedir
  • Yüksek enlemlerde yer alır.
  • Kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık olarak 666 kmʼdir.
 • Soru

  Aşağıda bazı illerin gerçek alan ve iz düşüm alanları verilmiştir.
  Iğdır ve Edirneʼde gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark az iken Rize ve Sivasʼta bu farkın fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • Denizellik – karasallık
  • Yükseltilerinin birbirinden farklı olması
  • Yer şekillerinin birbirinden farklı olması
  • Nüfuslarının birbirinden farklı olması
  • Matematik konumlarının farklı olması
 • Soru

  Ülkemizdeki sıcak su kaynakları (kaplıcalar) turist çeken önemli merkezlerdendir.
  Sıcak su kaynaklarının dağılışı kırık (fay) hatlarının dağılışına paralelik gösterdiğine göre, haritadaki kaç numaralı yörede kaplıcaların bulunma olasılığı en azdır?

  • l
  • ll
  • lll
  • lV
  • V
 • Soru

  Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri, yer şekilleri ve denize konumlarıyla benzer olmasına karşın yürütülen tarımsal etkinlikler yönüyle farklılıklar gösterirler.
  Bu durum bölgelerin, aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin sonucudur?

  • Yüz ölçümleri
  • Toprak türler
  • İklim özellikleri
  • Nüfus miktarları
  • Ekonomik etkinlikleri
 • Soru

  Aşağıdaki grafikte üç farklı bölgenin şehir ve kır nüfusları gösterilmiştir. Şehir ve kır nüfusları, bölgelerin sosyo – ekonomik durumları hakkında bilgiler vermektedir.
  Bu grafiğe dayanılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  • I. bölgenin kültürel gelişimi diğer bölgelerden fazladır.
  • I. bölgede verimli tarım alanı azdır.
  • II. bölgede doğum oranı fazladır.
  • III. bölgede ekonomik etkinlik tarıma dayanır.
  • II. bölgenin nüfusu, III. bölgeden azdır.
 • Soru

  Türkiyeʼde Damlataş, Karain, İnsuyu gibi birçoğu turizm değeri olan mağaraların oluşması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  • Kalker tabakalarının
  • Engebeli yüzey şekillerinin
  • Tüf tabakalarının
  • Kil tabakalarının
  • Yağışlı sıcak iklim koşullarının
 • Soru

  I. Bitki örtüsü
  II. Ulaşım imkanları
  III. Toprak verimi
  IV. Yer altı zenginlikleri
  Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde nüfusun dağılışında daha az etkilidir?

  • Yalnız I
  • Yalnız IV
  • I ve II
  • III ve IV
  • II, III ve IV
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiyeʼde iç ticaretin canlı olmasını kolaylaştıran etkenlerden biri olamaz?

  • Bölgeler arasındaki ekonomik etkinliklerin farklı olması
  • Endüstri merkezlerinin dağılış biçimi
  • Yoğun nüfuslu büyük kentlerin bulunması
  • Bölgeler arasında yetiştirilen ürünlerin farklı olması
  • İç tüketim miktarının sabit kalması
 • Soru

  Haritada taranmış alanların hangisinde ekonomik faaliyet dalı yanlış gösterilmiştir?

  • I. Büyükbaş hayvancılık
  • II. Arıcılık
  • III. Seracılık
  • IV. Madencilik
  • V. Ormancılık
 • Soru

  Ülkemizde bazı alanlar iklim koşullarının elverişli olmasına rağmen, yer şekillerinin engebeli ve tarım alanlarının dar olmasından dolayı fazla gelişememiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu yerlere örnek olarak verilebilir?

  • Taşeli ve Menteşe Yöresi
  • Konya ve Tuz Gölü çevresi
  • Çanakkale ve Balıkkesir Yöresi
  • Çukurova ve Hatay Yöresi
  • Iğdır ve Hakkâri Yöresi
 • Soru

  – Çay üretim alanlarında çay fabrikaları
  – Şeker pancarı üretim alanlarında şeker fabrikaları
  – Sebze üretim alanlarında konserve fabrikaları yaygındır.
  Yukarıdaki ürünlerin üretim alanı ile fabrikaların birbirine yakın olmasının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Üretim hızını artırmak
  • Ulaşım maaliyetini azaltmak
  • Üretimin kalitesini artırmak
  • Ürünler bozulmadan üretimi sağlamak
  • İş gücünü kolaylaştırmak
 • Soru

  Malatya, Gaziantep, Eskişehir endüstrinin geliştiği önemli merkezlerdendir.
  Bu illerde endüstrinin gelişmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • Nüfusun yoğun olması
  • Tarım alanlarının gelişmesi
  • Ham maddenin fazla olması
  • Önemli yollar üzerinde bulunmaları
  • Elverişli iklim koşullarına sahip olmaları
 • Soru

  Aşağıda verilen yerlerden hangisinde, temmuz ayındaki yağış miktarı ile sıcaklık değerleri, bölüm içindeki yöreler arasında en fazla değişiklik gösterir?

  • Doğu Karadeniz
  • Kıyı Ege
  • Güney Marmara
  • Konya
  • Ergene
 • Soru

  Ormanların tahrip edilmesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkisi yoktur?

  • Heyelan
  • Ekolojik dengenin bozulması
  • Toprak erozyonu
  • Sel ve su taşkınları
  • Yer altı sularının miktarı
 • Soru

  Hızlı nüfus artışının olumsuzluklarına karşı alınması gereken tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Planlı ve hızlı bir gelişme politikasının tespit edilip uygulanması
  • Yeni kaynakların tespit edilip kullanılması
  • Genç nüfusun bilinçli bir eğitim ile kaliteli eleman hâline getirilmesi
  • İşletilmeyen kaynakların devreye konulması
  • Ölüm oranının düşürülüp doğum oranının artırılması
 • Soru

  Haritada işaretli noktalarda görülen kıyı tipi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  • l: Boyuna
   ll: Boyuna
   lll: Enine
  • l: Boyuna
   ll: Ria
   lll: Ria
  • l: Boyuna
   ll: Enine
   lll: Ria
  • l: Boyuna
   ll: Ria
   lll: Dalmaçya
  • l: Enine
   ll: Enine
   lll: Dalmaçya
 • Soru

  Türkiyeʼde su gücü, linyit ve güneş enerjisinden en fazla yararlanan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

  • Doğu Anadolu – Akdeniz – Ege
  • Akdeniz – Doğu Anadolu – Ege
  • Güneydoğu Anadolu – Ege – Akdeniz
  • Akdeniz – Ege – Doğu Anadolu
  • Ege – Doğu Anadolu – Akdeniz
 • Soru

  Aşağıdaki haritada işaretli merkezler arasında ok yönünde ilerleyen bir grup öğrenci yolculukları sırasında aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez?

  • Bitki örtüsünün değiştiğini
  • Tarım faaliyetlerinin önem kazandığını
  • Nüfus yoğunluğunun azaldığını
  • Ticaretin canlandığını
  • Sanayi kuruluşlarının azaldığını

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir