in , , ,

2017 KPSS Türkçe Çıkmış Sorular 2

 • Soru

  Nobel ödülü alan kişi veya kuruluşlara “Nobel laureate” denir. Buradaki “laureate”, Antik Yunan’da atletik müsabakalar ve şiir yarışmalarında zafer kazananlara onur nişanesi olarak verilen “laurel wreath” sözlerinden gelir. Bu sözler ise mitolojide Apollon’un başında taşıdığı bir tacı ifade eder.
  Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

  • Eski Yunan mitolojisinin Nobel ödüllerini şekillendirdiğine
  • Farklı dönem ve kültürlerde başarılı kişilere unvan verildiğine
  • Tarihî süreç içerisinde ödül verilen alanların benzerlik gösterdiğine
  • Sanat alanında eser veren kişilerin hatırlanmasının istendiğine
  • Eski dönemde kullanılan sözlerin günümüzde işlevini yitirdiğine
 • Soru

  Kabul etmeliyim ki başı sonu olmayan anlatımınızda belli bir kuvvet var. Ressamlar gibi çalışıyorsunuz; sayfayı alışılmışın dışında, işaretler yığınıyla dolduruyorsunuz ve bu işaretlerin kendi kendilerine organize olarak bir şekil almalarına izin veriyorsunuz. Gerçek şu ki ben bir düzen ve simetri hastasıyım, kahramanca düzensizliğinizde pek de beni çeken bir şey bulamıyorum. Bu yüzden dosyanızı size geri yolluyor ve bu alanda daha çok yol katetmeniz gerektiğini belirtmek istiyorum. Ancak her şeye rağmen projenizi tamamlayacağınıza da inanıyorum
  Bu parçada hitap edilen roman yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • Tarzının bazı sıra dışı özellikler sergilediği
  • Anlatımında güçlü yanların bulunduğu
  • Derli toplu bir anlatımdan uzak olduğu
  • Romancılıkta kendisini geliştirmesi gerektiği
  • Modern sanat anlayışına uygun davrandığı
 • Soru

  Yayın hayatına 1923 yılının aralık ayında başlayan Sinema Postası dergisinin sahibi ve müdürü Hikmet Nazım idi. Derginin günümüze ulaşan ikinci sayısı 15 Aralık 1923 tarihlidir. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk sinema dergisi olan Sinema Postası, o dönemin birçok dergisi gibi Fransızca ve Türkçe olarak yayımlanıyordu. “Kâğıtçılık, Matbaacılık Osmanlı Anonim Şirketi” tarafından basılan derginin nüshası on kuruştu. Başyazarlığını Vedat Örfi’nin yaptığı dergi, özenli ve yaratıcı kapaklarıyla da oldukça dikkat çekiciydi. Okuru dünyadaki sinema olaylarından ve gelişmelerinden haberdar etme kaygısı içinde olan dergi, birçok açıdan kendi döneminde ve sonrasında çıkacak olan sinema dergileri üzerinde etkili oldu.
  Bu parçada Sinema Postası ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

  • Yayın süresine
  • Yönetici kadrosuna
  • Yayın diline
  • Alandaki öncülüğüne
  • Yayımlanma amacına
 • Soru

  Seyahat edenleri ikiye ayırıyorum: Gittiği valizle dönen “kibarlar” ve yolda ne gördüyse alıp getiren “salkım saçaklar”. Ben hep bu ikinciler arasında yer aldım. Yurt dışı gezilerinden yalnızca bir iki kozmetik ürünle dönen kibarlara daima gıpta etmişimdir. Çünkü ben, bir yandan peynir paketini sırt çantama tıkıştırırken diğer yandan cebimdeki son parayla aldığım taze makarnalarla mantar soslarını nereye koysam acaba diye düşünürüm. Bagaja verdiğim valiz ise zaten patlayacak hâldedir.
  Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • Başkalarının davranışlarına özendiği
  • İmkânlarını zorlayacak şekilde eşya aldığı
  • Yaşadığı yerden başka mekânlara gittiği
  • Çevresindeki insanları gözlemlediği
  • Yeni yerleri keşfetmekten keyif aldığı
 • Soru

  İnsanlar; yeryüzünde var olmaya başladıkları zamandan beri kim olduklarına, nereden geldiklerine, niçin ve ne şekilde eylemde bulunduklarına daima kafa yormuştur. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde, bilimsel yöntemlerle değil de söylencelerle bunlara yanıt aranmıştır. Antropoloji ise bunları çözümlemede bilimsel yaklaşımı kullanan bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu bilimin temel konusu; geçmişi ve bugünüyle insandır. Antropologlar, öncelikle Homo sapiens adı verilen insanın ataları ve yakın akrabalarıyla ilgilenirler. Ancak bu bilim insanları, inceledikleri türün üyesi oldukları için konuya nesnel ve bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmakta zorlanırlar.
  Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  • Antropologların, ilerleyen yıllarda daha başarılı çalışmalar ortaya koyacağına inanmaktadır
  • Araştırmacıların deneyimlerinin, yaptıkları çalışmaları etkilediğinden yakınmaktadır.
  • İnsanlık tarihini açıklamada bilimin yanı sıra anlatıların da kullanıldığına dikkat çekmektedir.
  • Antropoloji ile birlikte insanlar üzerine yapılan çalışmaların arttığını düşünmektedir.
  • Homo sapiens ile ilgili çalışmaları, gelecek için faydalı bir uğraş olarak görmektedir.
 • Soru

  6. ve 7. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.  Sözlü kültürün en belirgin özelliği insanları birbirine bağlamasıdır. Bu anlamda sözün ve sözel iletişimin birbirine sımsıkı bağlı insan kümeleri oluşturduğu söylenebilir. Konuşmacı, bir topluluğa seslenirken dinleyiciler, hem kendi aralarında hem de konuşmacıyla bir bütün oluşturur. Ancak konuşmacı, bir metin dağıtıp dinleyicilerden onu okumalarını isterse metni okumaya başlayan herkes kendi dünyasına çekilir. Bu nedenle sözlü kültür ve konuşmanın kişileri birleştirdiği, yazı ve matbaanın ise yalıttığı söylenebilir. Nitekim matbaanın icadı, sözlü kültür geleneğinin bir tür uzantısı sayılabilecek “birlikte okuma eylemi”nin niteliğini değiştirmiştir. Söz gelişi, el yazması eserlerin hâkim olduğu ve kitapların kolaylıkla çoğaltılamadığı dönemlerde okuma, bir kişinin geniş bir topluluğa metni seslendirdiği bir etkinlikti. Matbaa sonrası dönemde ise çok sayıda ve farklı boyutlarda kitap basıldığı için okurlar, kitabıyla baş başa bir köşeye çekildiği ve zamanla sessiz okuma alışkanlığı kazandığı yeni bir döneme geçti.

  Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

  • Kişiler, el yazması eserleri okumak yerine dinlemeyi tercih etmiştir.
  • Sözlü kültür döneminde hacimli kitapların okunmasından kaçınılmıştır.
  • Matbaa ile birlikte, okumada bireyselliğe ortam hazırlanmıştır.
  • Birlikte okuma eyleminin yapıldığı dönemlerde fazla bilgi üretilmiştir.
  • Yazının icadı, okuma alışkanlığının gelişmesini sağlamıştır.
 • Soru

  Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi “okuma eylemi”nin özellikleri arasında gösterilemez?

  • Bireysel bir çaba gerektirmesi
  • Uygun bir mekânda gerçekleşmesi
  • Farklı dönemlerde varlığını koruması
  • Sözlü kültür ürünlerini dışlaması
  • Matbaayla birlikte farklılık göstermesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir