in ,

KPSS/Tarih Türk-İslam Devletleri Test-1

 • Soru

  840 – 1212 yılları arasında Türkistanʼda siyasal varlık göstermiş olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Gazneliler
  • Uygurlar
  • Karahanlılar
  • Harzemşahlar
  • Göktürkler
 • Soru

  Gazneliler, Selçuklular ve Avarlar adlı Türk devletlerinden hangisi, “etnik kökene”, hangisi “kurucusuna” ve hangisi “kuruluş yerine” göre adlandırılmıştır?

  • Gazneliler: Kuruluş yeri
   Selçuklular: Kurucusu
   Avarlar: Etnik köken
  • Gazneliler: Kuruluş yeri
   Selçuklular: Etnik köken
   Avarlar: Kurucusu
  • Gazneliler: Etnik köken
   Selçuklular: Kuruluş yeri
   Avarlar: Kurucusu
  • Gazneliler: Kurucusu
   Selçuklular: Etnik köken
   Avarlar: Kuruluş yeri
  • Gazneliler: Kurucusu
   Selçuklular: Kuruluş yeri
   Avarlar: Etnik köken
 • Soru

  l. Harzemşahlar
  II. Hazarlar
  III. Selçuklular
  Yukarıdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız Il
  • l ve ll
  • l ve lll
  • ll ve lll
 • Soru

  Dandanakan zaferinin Türk tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Büyük Selçuklu Devletiʼnin kurulması
  • Türklerin İslamiyetʼI tanıması
  • Selçukluların Bizans Devletiʼyle yaptığı ilk önemli savaş olması
  • Anadoluʼda Türk tarihinin başlangıcı olması
  • Harzemşahlar Devletiʼnin yıkılması
 • Soru

  Mısırʼda, 13.-16. yüzyıllar arasında Türk yönetim sisteminin, Türk kültürünün ve Türk unsurunun yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  • Şeybaniler
  • Memlûklar
  • Anadolu Selçukluları
  • Akkoyunlular
  • Harzemşahlar
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir?

  • Hilat (giysi)
  • Bayrak (alem)
  • Asa
  • Çetr (saltanat şemsiyesi)
  • Ok
 • Soru

  Devlet yönetimini hanedanın erkek çocuklarına öğretmeyi amaçlayan atabeylik, aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi zamanında ortaya çıkmıştır?

  • Karahanlılar
  • Gazneliler
  • Büyük Selçuklular
  • Memlûklar
  • Harzemşahlar
 • Soru

  Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında atılmıştır?

  • Memlükler
  • Karahanlılar
  • Eyyûbîler
  • Gazneliler
  • Selçuklular
 • Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, ilk Müslüman Türk Devletlerinde, hükümdarın çocuk yaşta olması hâlinde devleti yönetme yetkisi verilenin unvanıdır?

  • Atabey
  • Naib
  • Şahne
  • Melik
  • Ulak
 • Soru

  Muallim-i Sani unvanıyla bilinen, eserleri Batı dillerine çevrilerek Avrupa bilim dünyasını etkileyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

  • Farabi
  • Gazali
  • Harezmi
  • Cüveyni
  • Biruni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir